Undervisning på diplomingeniøruddannelsen

Undervisningen på Diplomingeniøruddannelsen er erhversrettet og anvendelsesorienteret. I løbet af uddannelsen bliver du rustet til at løse de problemer, du kommer til at stå med som færdiguddannet ingeniør. Alle vores diplomingeniøruddannelser er tilrettelagt efter det internationale koncept CDIO, som sikrer, at du får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Bliv diplomingeniør på DTU

Undervisningsformer på diplomingeniøruddannelsen:


Holdundervisning

En stor del af undervisningen foregår på hold med 30-40 studerende, hvor alle kender hinanden.

Forelæsninger

Foregår i auditorierne på DTU. Her kan der være flere hundrede studerende til stede ad gangen.

Værksteds- og laboratorie-undervisning

Øvelser og opgaver i DTU's værksteder og laboratorier. Ofte i mindre grupper. Her får du mulighed for at prøve din teoretiske viden af i praksis.

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen foregår som udgangspunkt på dansk.

CDIO - en uddannelse i problemløsning

DTU uddanner diplomingeniører efter det internationale koncept CDIO, der tager udgangspunkt i den professionelle ingeniørs virkelighed og sikrer, at du får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Bogstaverne C-D-I-O står for de faser, som ingeniørens problemløsning typisk gennemgår:

  • Conceive = erkendelse. Første fase, hvor nye idéer opstår, og overordnede perspektiver og problemer afdækkes.
  • Design = design. Design-fasen, hvor man udtænker en løsning på problemet.
  • Implement = implementering. Det er her, produktet bygges, eller processen bliver skabt, så løsningen realiseres.
  • Operate = drift. Slutfasen, hvor problemets løsning bliver anvendt i praksis.

Læs mere i CDIO-håndbogen

På 1. og. 4. semester af diplomingeniøruddannelsen skal du lave et Design-Build-projekt. Det er et praksisorienteret gruppeprojekt, som følger faserne i CDIO.

Design-Build-projektet lærer dig at omsætte din teknisk-teoretiske viden i en praktisk løsning - eksempelvis en kemisk proces, et stykke software, en strømforsyning eller en bygningskonstruktion.

Undervisningsåret

Undervisningsåret er inddelt i seks undervisningsperioder – to 13 ugers-perioder og fire 3 ugers-perioder. Eksamen ligger i december og maj.

  • 13 ugers-periode: Du har kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). 13 ugers-perioderne begynder i februar og september 
  • 3 ugers-periode: Du arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Du har aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 3 ugers-perioderne ligger i januar, juni, juli og august.
Undervisningsåret på DTU

Ugeskema

Dit ugeskema består af halvdagsmoduler. Modulerne er typisk placeret:

  • Fomiddag: kl. 8 til 12
  • Eftermiddag: kl. 13 til 17
  • Enkelte moduler afvikles om aftenen kl. 18 til 22.

Du vil typisk skulle følge mellem fem og syv moduler pr. semester.

Her kan du se et eksempel på et ugeskema i 13-ugers perioden for 1. semester på diplomingeniørruddannelsen se ud. Eksemplet er fra uddannelsen Byggeri og Infrastrutkur.

Eksempel på et ugeskema på diplomingeniøruddannelsen

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen til diplomingeniør foregår enten på Lyngby Campus eller Ballerup Campus, afhængig af hvilken retning du vælger.

Undtaget er dog uddannelserne Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Fiskeriteknologi, der begge foregår i Sismiut, Grønland de første tre semestre. Herefter fortsætter studerende på Arktisk Byggeri og Infrastruktur på Ballerup Campus, mens studerende på Fiskeriteknologi fortsætter på Hirtshals Campus.

Introduktionsvideo til studielivet på Ballerup Campus
Kom med rundt på Ballerup Campus
360 graders rundvisning på DTU Lyngby Campus
Kom med rundt på Lyngby Campus
Hyttetur i Grønland
Kom med til DTU Campus Sisimiut