Praktik på diplomingeniøruddannelsen

Som led i diplomingeniøruddannelsen skal du i et halvt års praktik i en virksomhed inden for dit fagområde. Praktikken ligger som regel på femte eller sjette semester.

Mød Valdemar, der er i praktik hos LEGO

Praktikforløbet er ingeniørarbejde i den virkelige verden. Det er en unik mulighed for at afprøve og anvende det, du har lært på studiet i en ingeniørmæssig kontekst.

Du får en værdifuld indsigt i, hvad din rolle bliver, når du som færdiguddannet ingeniør kommer ud på arbejdsmarkedet.

Praktikken ligger typisk på 5. eller 6. semester og varer 20 uger. Det svarer til 100 arbejdsdages fuldtidsbeskæftigelse. Praktikken kan foregå både i Danmark eller i udlandet.

Hvis du har en erhvervsuddannelse inden for et relevant uddannelsesområde, kan du i nogle tilfælde få hel eller delvis merit for praktikken, så din uddannelse kan forkortes med op til et halvt år.