Karriere

Som forsker på DTU bliver du en del af et stort fællesskab på 6.000 medarbejdere, der alle har en fælles målsætning om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

Du bliver også en del af et internationalt forskningsmiljø med flere eksterne samarbejdsrelationer. Blandt de danske universiteter har DTU således den største andel af både internationale studerende og internationale forskere og undervisere.

På DTU finder du også en stærk entreprenør-ånd. Inspireret af bl.a. gode rollemodeller og et vidt forgrenet økosystem af netværk, serie-entreprenører og centre, etablerer forskere og studerende hvert år rekordmange nye virksomheder, der spænder bredt indenfor DTU's forskningsområder.

Strategiske partnerskaber

DTU har etableret strategiske partnerskaber og alliancer med udvalgte internationale eliteuniversiteter. De er Nordic Five Tech, EuroTech Universities AllianceSino-Danish Center for Education and Research (SDC)Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Nanyang Technological University og University of Queensland.

Gennem alliancer og strategiske partnerskaber får DTU’s forskere adgang til et udvidet arbejdsfællesskab, der giver muligheder for erfaringsudveksling med internationale kolleger – både videnskabeligt, undervisningsmæssigt og administrativt. 

Faciliteter i verdensklasse

DTU har de sidste par år investeret mange penge og ressourcer i forskningsinfrastrukturen.

Forskere på DTU råder således over en række helt unikke forskningsfaciliteter og bidrager med instrumentering og databehandling til flere fælleseuropæiske faciliteter.  

Karriereudvikling

På DTU prioriteres kompetenceudvikling højt, så fundamentet for at fastholde og udvikle positionen som et eliteuniversitet plejes og optimeres.

Kompetenceudvikling forstås på DTU i et individuelt perspektiv ved at styrke lederes og medarbejderes kompetencer i forhold til opgaveløsningen og i et organisatorisk perspektiv ved at sikre, at de kompetencemæssige potentialer kommer i spil, således at der sikres høj kvalitet og effektivitet. Kompetenceudviklingen skal underbygge DTU’s daglige og fremtidige opgaveløsning.

Du kan enten deltage på et af de interne kursus- og uddannelsestilbud DTU tilbyder til alle DTU-ansatte eller søge om økonomisk støtte i forbindelse med kompetenceudvikling hos eksterne kursusudbydere.

Hjælp til udenlandske forskere på DTU

For at tiltrække og fastholde internationale forskere har DTU etableret en boligfond, der råder over en række gæsteboliger, som kan udlejes for en kortere periode. Boligfonden kan dog ikke garantere bolig til alle, da efterspørgslen er større end antallet af boliger.

Derudover sørger ’International faculty service’ for at vejlede og guide omkring praktiske forhold under ansættelsen på DTU.

Endelig er der en lang række sociale aktiviteter og tilbud til både internationale forskere og deres familier, for at sikre en godt udgangspunkt for et forskningsophold på DTU.

Læs mere på Moving to Denmark (information på engelsk).