University of Queensland - UQ

Strategisk partnerskab med University of Queensland i Australien

Formål

University of Queensland (UQ) er et tværfagligt og internationalt orienteret universitet med over 55.000 studerende og seks fakulteter.

UQ har siden 2016 været én af DTU´s strategiske samarbejdspartnere, der omfatter veludbyggede forskningssamarbejder inden for blandt andet det akvatiske område, kvantefysik og bioengineering.

I juni 2023 blev der underskrevet en bilateral strategisk samarbejdsaftale mellem Danmark og Australien. En aftale der nævner forsknings- og teknologisamarbejde samt løsninger på klimaforandringerne. 

Aktiviteter:

I 2023 indgik DTU og UQ en strategisk samarbejdsaftale med fokus på uddannelse, forskning og innovation. 

  • Studentermobilitet
  • Innovation og entreprenørskab
  • Forskningssamarbejde inden for især kvanteteknologi, bioteknologi, det akvatiske område fødevareteknologi, genomik, sundhedsteknologi, vandressourcer og bæredygtig energi

Læs mere om UQ på deres hjemmeside