Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde er en integreret del af DTU’s virke og en forudsætning for DTU’s status som et internationalt eliteuniversitet. En status der sikres og kontinuerligt udvikles gennem det arbejde, der udføres af forskere, studerende og ansatte.

Internationalisering og internationalt samarbejde understøttes aktivt for at give forskere og undervisere, ansatte og studerende de bedste vilkår for at indgå i samarbejder med førende tekniske universiteter fra hele verden.

DTU tager aktivt del i mange forskellige netværk og projekter rundt om i hele verden. Målet med DTU’s internationale samarbejde er at gøre brug af fælles komplementære styrker indenfor uddannelse, innovation og forskning. Dette sker gennem udvikling af fælles praksisser, facilitering af ekstern funding, opfordring til samarbejde med industrien samt ved at øge mobiliteten hos de studerende, det videnskabelige personale og administrationen.

Gennem internationalt samarbejde kan DTU opnå større indflydelse og synlighed. Det skaber opmærksomhed, tiltro og respekt at samarbejde med andre kendte, tekniske universiteter.