Kunst, natur og teknologi på DTU

På DTU skal kunst og videnskab krydsbestøve hinanden, så vi udfordrer vores syn på mennesker, natur og teknologi med nye perspektiver og erkendelser om den fremtid, vi går i møde. DTU har formuleret et kunstprogram, som sætter rammen for, hvordan DTU ønsker at arbejde med kunsten på DTU’s campusser. Kunstprogrammet indeholder også en række eksempler på potentielle kunstprojekter i ude- og inderum på Lyngby Campus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udvikler værdiskabende teknologi for mennesker i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning og i tæt interaktion med omverdenen.

På universitet foregår der fantastisk, banebrydende og inspirerende forskning og undervisning inden for et bredt spektrum af det tekniske univers.

Den energi og ånd, der kendetegner DTU, skal i højere grad kunne fornemmes og sanses, når man som bruger og besøgende færdes på campus.

Samtidig ønsker DTU, at kunsten skal være et afsæt for dialog og engagere studerende og ansatte samt DTU’s naboer og lokalområder.

Honey Biba Beckerlee, Mirror Stage.
Honey Biba Beckerlee, Mirror Stage, 2019. DTU har tradition for at samarbejde med kunstnere. Som eksempel har billedkunstner Honey Biba Beckerlee udviklet værket Mirror Stage i 2019 sammen med DTU SPACE i forbindelse med jubilæumsåret for månelandingen. Projektet er opstillet på DTU som et permanent værk. Mirror Space er et spejlsystem, der kan reflektere grønt laserlys og rette det mod Månen. Siden månelandingen i 1969 har et lignende spejlsystem på Månen reflekteret lyset fra Jorden. Mirror Space muliggør, at lyset nu kan svinge mellem Månen og Jorden som en form for kommunikation mellem Jorden og rummet, dengang og nu // Foto: DTU Space/Mikal Schlosser
Kunsten på DTU skal zoome ind på den tid, vi lever i, ved at udfordre vores syn på mennesker, natur og teknologi og zoome ud ved at skabe nye idéer og nye erkendelser om den fremtid, vi går i møde. Og den skal bidrage til at skabe opmærksomhed om DTU som en offentligt tilgængelig universitetspark med inviterende, oplevelsesrige og nærværende steder – ikke blot for DTU’s studerende og ansatte, men også for naboer, lokalområde og øvrige besøgende.
Kunst skaber identitet og pejlemærker. Kunst engagerer og samler mennesker. Kunst skaber nysgerrighed, refleksion, eftertanke og samtaler. Og kunst kan perspektivere de videnskabelige felter, DTU arbejder med.
Rasmus Larsen Prorektor
Kunstværk af billedkunstner Malene Bach og lysdesigner Iben Winther Orton. Foto: Line Juul Greisen
DTU ønsker, at universitetets faglige identitet skal være tydeligere, så man i højere grad oplever at være i et sprudlende forsknings- og studiemiljø. Kunsten skal være med til at synliggøre forskningen, og samarbejder mellem kunstnere og forskere kan blive til forskellige typer kunstprojekter, der som “sanselige sprækker” inviterer ind til DTU’s forskning og innovation. I DTU’s største auditorium 81 i bygning 116 har billedkunstner Malene Bach og lysdesigner Iben Winther Orton (Lightscapes) skabt et fælles kunstværk i form af et scenetæppe, som fortolker DTU’s forskningsfelter gennem bearbejdet filmmateriale, der projekteres på farvede lag af tekstiler // Foto: Line Juul Greisen

Kunst på DTU Lyngby Campus

Lyngby Campus skal kendes som et sted, hvor kunst og videnskab krydsbestøver hinanden og udfordrer vores syn på natur, mennesker og teknologi.

Formålet med Kunstprogrammet på DTU Lyngby Campus er at:

 • afprøve, hvordan kunsten kan medvirke til at skabe identitet og pejlemærker, samle og engagere mennesker, tiltrække besøgende og kommunikere DTU’s virke.
 • skabe et ambitiøst kunstfagligt fundament for DTU’s arbejde med kunsten på Lyngby Campus.
 • udvikle en platform, hvorfra DTU kan formidle kunsten som en del af sin profil og række ud til nye målgrupper - lokalt, nationalt og internationalt.
 • etablere en organisering, der sikrer koordineret og kvalificeret realisering af kunst på Lyngby Campus.

Kunsten skal skabe sanselige “sprækker” ind til  DTU’s forskningsområder, som kan være med til at styrke fortællingen om DTU og DTU’s identitet. Kunsten skal bidrage med et nyt blik og nye perspektiver på nogle af de mange forskningsfelter, der arbejdes med på DTU. Og derigennem være med til at skabe engagement og dialog mellem studerende, ansatte, lokalområde og besøgende.

Gennem samtaler, debatter, performances, midlertidige og permanente kunstprojekter vil DTU samle aktører fra forskning, kunst og offentlighed på Lyngby Campus og frembringe nye idéer, indsigter og erkendelser.

Lysværket One Prism More Dimensions, der er skabt til København Lysfestival 2019 i et samarbejde mellem kunstner Jette Hye Jin Mortensen og fysiker Anders Torseth fra DTU Fotonik.
Lysværket One Prism More Dimensions er skabt til København Lysfestival 2019 i et samarbejde mellem kunstner Jette Hye Jin Mortensen og fysiker Anders Torseth fra DTU Fotonik og bygger bro mellem kunst og videnskab // Copyright: Jette Hye Jin Mortensen
 • Kunstprogram for DTU Lyngby Campus er et både rammesættende og operationelt redskab, der anviser, hvordan DTU ønsker at arbejde med kunsten på Lyngby Campus.
 • Kunstprogrammet indeholder en handlingsplan for kunst for 2020-2025, der konkret udmønter og omsætter DTU’s ambitioner i 10 oplæg til kunstprojekter på syv forskelligartede ude- og inderum på campus.
 • Kunstprogrammet er udviklet på baggrund af DTU’s Strategi 2020-2025 - Teknologi for mennesker og Strategisk Campusplan for DTU Lyngby Campus. Kunstprogrammet realiseres i overensstemmelse med DTU’s retningslinjer for kunst.
 • Kunstprogrammet er udviklet af DTU Campus Service og kunstrådgiverne arkitekt Tyra Dokkedahl, Seriously Fun,og kunsthistoriker Stenka Hellfach, Somewhere.
“Grønnegården” på Lyngby Campus. Foto: Laura Stamer
“Grønnegården” er campus’ største indre gårdrum omkranset af Koppels unikke hovedbygninger og med en skulptur i flere dele af Robert Jacobsen // Foto Laura Stamer

Kunstens rolle på DTU Lyngby Campus

Kunstprogrammet tager blandt andet afsæt i Strategisk Campusplan for DTU Lyngby Campus, hvor kunstens rolle beskrives.

Kunsten skal:

 • bidrage til kulturel dannelse og refleksion for alle, også besøgende og naboer
 • engagere omverdenen i DTU’s virke gennem formidling af ingeniørkunstens bidrag til kunstneriske oplevelser
 • styrke DTU-identiteten på campus og identiteten i de enkelte bygninger
 • tage afsæt i DTU’s værdier: nytænkning, engagement og troværdighed
 • udvikles i nye former for samarbejder, eksempelvis mellem kunstnere, forskere og studerende.

I kunstprogrammet har DTU særligt fokus på, hvordan kunsten bidrager til at løfte visionerne for campusplanens strategiske temaer: Værdiskabelse, Identitet og Campusmiljø.

Landskabet som identitetsgiver

En central vision i udviklingen af Lyngby Campus er, at landskabet fortsat skal være bærende for DTU’s identitet som en markant og sanselig ramme. Alle uderum skal være smukke, inviterende og skabe plads til både bevægelse, ophold og faglige og sociale aktiviteter.

Variation og kvalitet af landskabsrummene er vigtig, så campus kan imødekomme menneskets grundlæggende behov for ro, oplevelser, fællesskab, pause, tryghed, læring og kultur.

Randskoven omkring DTU Lyngby Campus

10 oplæg til kunstprojekter

På syv udvalgte lokationer skal 10 forskelligartede kunstprojekter perspektivere DTU’s vision om at virke for en bæredygtig fremtid ved samtaler, debatter, performances, midlertidige og permanente kunstprojekter, der kan udfordre vores syn på natur og teknologi og frembringe nye idéer og nye erkendelser.

Download kunstprogrammet
Baggrund

Realiseret kunstprojekt: Indsande

Kunstværk til det indre gårdrum i Bygning 303A

Til haverummet i det indre gårdrum i Bygning 303A har kunstner Astrid Myntekær og landskabsarkitekt Sophie Sahlqvist skabt kunstværket Indsande.

Kunstværket har fået sin titel fordi det genskaber en indsande, det vil sige et klitområde inde i landet, og det referer til, at DTU er placeret oven på en gammel smeltevandsslette.

Værket består af en sandklit og en 4 x 2 meter stor skulptur formet som et kæmpeinsekt. 

Skulpturen er skåret og udfoldet i tre dimensioner, som man kender det fra den japanske foldeteknik origami. Efterfølgende er den blevet sandblæst, så dens overflade matcher sandklitten.

Målet med kunstprojektet har været at omdanne haverummet til et sanseligt åndehul i en syntese mellem kunst og landskab - et habitat for kunst og natur, der trækker naturen indenfor og indbyder til kontemplation.

Studerende siddende ved læsepladser i forhal med kunstværket Indsande i baggrunden.
Indsande. Skulptur skabt af kunstner Astrid Myntekær og landskabsarkitekt Sophie Sahlqvist. Indsande danner en inspirende baggrund for de mange studerende, der benytter sig af bygning 303A's læsepladser. Foto: Laura Stamer

Fakta om projektet

Indviet

2022

Budget

DTU har modtaget 500.000 kr. fra Købmand i Odense Johan og Hanne Weimann F. Seedorfs legat til udvikling, produktion og anlæg af kunstprojektet. DTU medfinansierer projektet med midler til projektledelse og forberedende arbejder og vedligehold af værket og haven.

Om lokaliteten

Det indre gårdrum i auditoriebygningen 303A. Bygningen er en af Koppels syv specialbygninger og renoveret i 2018.

De fleste studerende modtager undervisning i auditorierne i de første studieår, og Bygning 303A har et aktivt studiemiljø. Bygningen er offentligt tilgængelig, og mange passerer igennem i løbet af dagen.

I bygningens midte er et indre gårdrum på 9,8 x 9,8 meter, der lukker dagslyset ind og er direkte forbundet med studiezonerne.

Oprindeligt var rummet anlagt som et japansk inspireret haverum, tegnet af landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgaard. I det store fællesareal står en 3x11 meter fritstående keramisk væg (1974) af Carl Henning-Pedersen.

Kontakt

Anne Ringgaard Jørgensen

Anne Ringgaard Jørgensen Projektleder Afdeling for Policy og Relationer

Kontakt

Laura Utke Graae Jørgensen

Laura Utke Graae Jørgensen Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger Campus Service