DTU's historie

Dyk ned i DTU's 200 års historie og gå på opdagelse i historier om alt fra markante personligheder, spændende og innovative opfindelser samt stilren bygningsarkitektur.

Møde på Polyteknisk Læreanstalt 1928

En kort historie om DTU

Da den polytekniske læreanstalt blev grundlagt i 1829 fik Danmark sin første kandidatuddannelse i ingeniørvidenskab på et højt akademisk niveau. Læreanstalten skiftede i 1933 navn til Danmarks Tekniske Højskole og blev i 1994 til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

DTU har altid hvilet på et solidt teoretisk fundament. H.C. Ørsted, manden, der opdagede elektromagnetismen, grundlagde universitetet med forbillede i École Polytechnique i Frankrig. Målet var at uddanne unge mænd til at arbejde i industrien, men i begyndelsen blev vægten lagt på grundvidenskab frem for praktisk orienteret undervisning, så universitetet uddannede primært tekniske undervisere.

Først da industrialiseringen for alvor tog fart i begyndelsen af 1870'erne, begyndte ingeniører fra DTU at besætte stillinger i det offentlige og at spille en vigtig rolle for industrien. Alligevel blev de fleste større tekniske projekter stadig udført af udenlandske selskaber. Men i 1880'erne mistede de udenlandske selskaber deres indflydelse, og danske ingeniører begyndte i gradvist at arbejde i udlandet.

Med den store industrimagnat G.A. Hagemann i spidsen, opnåede DTU lige efter århundredeskiftet, endelig et internationalt niveau. I de to første årtier af 1900-tallet indtog danske ingeniører den internationale scene inden for byggeri, skibsbyggeri og elektroteknologi. DTU var nu klar til at uddanne de ingeniører, der skulle til for at skabe det moderne industrisamfund.

Bygninger

Polyteknisk Læreanstalt blev ved sin oprettelse placeret i to af Københavns Universitets professorgårde i centrum af København, i Studiestræde/Skt. Pedersstraede.

Et halvt århundrede senere, i 1889, rykkede læreanstalten til et nybygget kompleks på Sølvtorvet. De nye bygninger havde imidlertid ikke moderne laboratoriefaciliteter, og samtidig betød et boom i antallet af studerende, at pladsen hurtigt blev for trang. Det var nødvendigt med en øjeblikkelig udvidelse.

På sin 100 års jubilæumsdag i 1929 lagde DTU grundstenen til et nyt bygningskompleks på Østervoldgade. Fra 1962 til 1974 rykkede DTU til Jens Juuls Vej i Lundtofte nær Lyngby nord for København. Endelig havde universitetet den nødvendige plads: ca. 375.000 kvadratmeter.

Nedslag i historien

1829

Den Polytekniske Læreanstalt (nu DTU) bliver grundlagt af Hans Christian Ørsted den 5. november med to uddannelsesretninger: Anvendt Naturvidenskab (kemi) og Mekanik. I 1857 bliver Bygningsingeniørvæsen en selvstændig studieretning og i 1903 oprettes Elektronik.

1960-1974

Grundstenen blev lagt i 1960, men den officiel indvielse af den nye campus i Lundtofte ved Lyngby fandt sted den 17. maj 1974.

2001

Selvejende universitet med ekstern bestyrelse, egne ledere og ejerskab over bygningerne. DTU-loven kom siden til at danne grundlag for Universitetsloven, der omfatter alle danske universiteter.

2007

Fusionen fordoblede antallet af ansatte og udvidede universitets forskningsområder og –kapacitet.

2010-2021

DTU investerer i disse år over 4 mia. kroner i mere end 20 byggeprojekter, som skal skabe endnu bedre rammer for universitetets aktiviteter. Vi bygger nyt, blandt andet til Life Science & Bioengineering, og udvikler den eksisterende bygningsmasse for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter og skabe optimale betingelser for flow og synergi mellem forskning, undervisning og innovation.

2013

IHK bliver til DTU Ballerup Campus og hovedcampus for en stor del af de ca. 4.000 diplomingeniørstuderende.

Læs mere

Få et unikt indblik i baggrunden for det moderne samfund med masser af teknologi, industri og bekvemmeligheder. Søg i DTU’s samling af historisk-tekniske bøger, historiske fotografier eller temaer på Danmarks Tekniske Kulturarv eller historie.dtu.dk.