Innovation Pilot

Ligestilling og mangfoldighed

Mangfoldighed, ligebehandling og ligestilling er grundlæggende principper på DTU. 

Vi lægger stor vægt på et anerkende og inkluderende studie- og arbejdsmiljø, og vi forventer, at alle studerende og medarbejdere omgås hinanden med respekt og ligeværdighed, uanset køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, kultur, uddannelse, eventuelle handikap og andre forskelligheder.

Mangfoldighed og ligeværdighed er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau til gavn for samfundet.

DTU’s ligestillingspolitik omfatter såvel studerende som ansatte. Fokus er rettet mod inklusion af alle. Det vil sige, at alle skal opleve, at deres indsats bliver værdsat.

Initiativer

Som universitet har vi et ansvar for at sikre en god kønsbalance, både blandt ansatte og studerende. Vi arbejder med initiativer, der skal tiltrække flere kvindelige studerende og initiativer, der sikrer, at strukturerne i organisationen understøtter en kultur, hvor både studerende og medarbejdere føler sig inkluderet.

Konkret har vi bl.a. tilpasset vores rekrutteringsmateriale, så det fokuserer bredere på begge køn og etnisk mangfoldighed. Vi har afholdt særlige arrangementer, eksempelvis it-camps og it-mentorforløb, for kvindelige gymnasieelever.

I vores ansættelses- og rekrutteringsproces er der krav om en ligelig kønsfordeling i udvalg, ligesom vores ledere modtager biastræning, så de bliver gjort opmærksomme på egne bias i forhold til køn, etnicitet m.m.

Committee for Inclusion and Diversity

I 2015 oprettede DTU en arbejdsgruppe for ligestilling og mangfoldighed, som i dag hedder Committee for Inclusion and Diversity. DTUs rektor er formand for gruppen, der tæller repræsentanter fra universitetets ledelse, videnskabelige, tekniske og administrative medarbejdere og repræsentanter fra DTUs studenterorganisation, Polyteknisk Forening.

Gruppen rådgiver og kvalificerer det konkrete ligestillingsarbejde, og følger udviklingen i arbejdet.