Diversitet, lighed og inklusion

Diversitet, inklusion, ligebehandling og ligestilling er grundlæggende principper på DTU.

Grønnegården en sommerdag fyldt med studerende og ansatte.

DTU er et sted for alle, der kan og vil. På DTU lægger vi stor vægt på et anerkendende og inkluderende studie- og arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsat for deres bidrag til organisationen. Vi forventer, at alle studerende og medarbejdere omgås hinanden med respekt.

Diversitet, lighed og inklusion er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau til gavn for samfundet. Vi skal ikke kun have en mangfoldig pulje af studerende og medarbejderen - lige så vigtigt er det, at alle vores studerende, medarbejdere og ansøgere føler og oplever, at på DTU er der plads til alle.

Ved at arbejde med viden og opmærksomhed, træning og strukturel balance, involverer vi alle på DTU i målet om et inkluderende universitetsmiljø. Fra organisatorisk niveau stiller vi den nødvendige støtte til rådighed og arbejder med strukturelle og systemiske bias. På afdelingsniveau reflekterer og rapporterer vi på vores fremgang, og sætter vores egne mål, tilpasset afdelingernes læring.

DTU GEP

DTU har organiseret sin indsats for diversitet, lighed og inklusion i programmet ’Diversitet, lighed, og inklusion på DTU’ (DE&I på DTU). Programmet dækker alle EU’s krav til en Gender Equality Plan (GEP) og er dermed i overensstemmelse med kravene i EU Horizon-programmet. På DTU mener vi imidlertid, at diversitet, lighed og inklusion handler om mere end køn, ligestilling og nationalitet, og vi har derfor valgt at iværksætte et program, der omfatter ‘diversitet, lighed og inklusion’ som en helhed.

’Diversitet, lighed, og inklusion på DTU’ er designet som et paraplyprogram, der sikrer en tæt koordinering af indsatser og læring på tværs af hele DTU. Med programmet er det en specifik målsætning, at vores forskningsinstitutter møder forventningen om diversitet og inklusion både i ledelse og i forskning.

Se det fulde program ’Diversitet, lighed, og inklusion på DTU’ (på engelsk)

Forum for Diversitet og Inklusion (ForDI)

Forum for Diversitet og Inklusion (ForDI) er nedsat som en bredt sammensat gruppe, der samler engagerede medarbejdere og studerende, der ønsker at bidrage til indsatsen for diversitet og inklusion på DTU. Det er et tværgående forum for drøftelser, der skal understøtte rektoratets behov for sparring og inspiration på området.

Prorektor er formand for gruppen, der tæller repræsentanter fra universitetets ledelse, videnskabelige, tekniske og administrative medarbejdere og repræsentanter fra DTUs studenterorganisation, Polyteknisk Forening.

ForDI er forankret i organiseringen omkring DTU’s diversitets- og inklusionsindsats.

Kontakt

Deniz Atan

Deniz Atan Specialkonsulent