Alliancer og strategiske partnerskaber

DTU har strategiske partnerskaber og alliancer med udvalgte internationale eliteuniversiteter.

DTU's alliancer og strategiske partnerskaber er forankret i universitetets strategi, Formålet er forskning i verdensklasse, udveksling af talentfulde forskere og studerende – og sammen med vores strategiske partnere bl.a. at dele erfaringer om bæredygtig campusdrift og udvikling af uddannelsesprogrammer.

De strategiske partnerskaber har fokus på universitetets fire kerneområder: Uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

Internationale tilbud

Gennem alliancer og strategiske partnerskaber får DTU’s forskere, studerende og ansatte adgang til et udvidet arbejdsfællesskab, der giver dem muligheder for struktureret erfaringsudveksling med internationale fag-kolleger – både videnskabeligt, undervisningsmæssigt og administrativt.

Gennem alliancer og strategiske partnerskaber skabes der eksempelvis:

  • Unikke fælles uddannelsesprogrammer
  • Årlige internationale ”peer-to-peer” evalueringer af udvalgte uddannelsesprogrammer
  • Fælles Ph.d.-databaser som giver studerende adgang til kurser udbudt af partneruniversiteter
  • Ph.d. co-supervisionsaftaler der understøtter udveksling og samarbejde
  • Fælles forskningsinitiativer

Alliancer

Universiteter

Kontakt

Ulla Høeberg Jørgensen

Ulla Høeberg Jørgensen Teamleder, Internationale Partnerskaber Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation

Tag en del af uddannelsen i udlandet. DTU har 180 udvekslingsaftaler over hele verden.

Læs mere om udlandsophold.