Nanyang Technological University (NTU)

Strategisk partnerskab med Nanyang Technological University i Singapore.

Formål

Nanyang Technological University (NTU) er et af de bedste universiteter i Asien og blandt de bedste 50 universiteter i verden. Som en lille og åben økonomi har Singapore i årtier satset kraftigt på forskning og teknologisk udvikling. Faktorer der har ledt til at landet er et af verdens rigeste målt på BNP per indbygger. Blandingen af en stor åbenhed over for omverdenen samt investeringer i forskning og teknologi, gør at Singapore besidder nogle af verdens stærkeste uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder NTU, der år efter år topper verdensrangeringer og er at finde på den øverste excellente hylde. 

Singapore has som land et stigende fokus på bæredygtighed og har formuleret en ’30-by-30’-strategi, der skal gøre landet 30% selvforsynende inden 2030. 

Historisk har DTU og NTU indgået i en række fælles projekter, og var herunder også en del af Smart Cities World Lab konsortiet. Projektet er afsluttet og erfaringer og resultater er samlet i en rapport, du finder på Industriens Fond's hjemmeside.

Aktiviteter

  • Studentermobilitet, hvor NTU er en af de mest populære destinationer for DTU’s studerende
  • Forskningssamarbejde inden for især miljø- og vandteknologi, fødevareteknologi, bioteknologi, fysik, maritime studier og green shipping

Læs mere om NTU på deres hjemmeside

Kontakt

Petrine Riis Greve

Petrine Riis Greve Fuldmægtig Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation Mobil: 93518965