EuroTech Universities Alliance

Alliancen består af École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), École Polytechnique (L’X), Eindhoven University of Technology (TU/e),Technical University of Munich (TUM), Technion (Israel) og DTU.

EuroTech Universities alliancen blev etableret i 2011. Alliancen har til formål at finde teknologiske løsninger til store samfundsmæssige udfordringer og partnernes intensive samarbejde på tværs af uddannelse, forskning og innovation, understøtter EU’s vision om smart, bæredygtig og inklusiv vækst.

Alliancens aktiviteter er særligt forankret i forskning- og innovations områder hvor partneruniversiteterne kan bidrage med komplementære styrker inden for uddannelse og forskning.

Der findes en række værktøjer og støttemuligheder til at facilitere nye muligheder for samarbejde med partnerne i EuroTech Universities alliancen. Hvis du er interesseret i at udvide dit netværk, lave en fælles ansøgning eller implementere et fælles projekt, kan du benytte EuroTech forskellige samarbejdsværktøjer.

Kontor i Bruxelles

EuroTech har etableret et fælles kontor i Bruxelles. Kontorets rolle er at skabe en berøringsflade mellem tiltag på EU niveau og alliancens aktiviteter.

Kontoret består af en Head of Office, en Deputy og en Liaison Officer fra hvert af partneruniversiteterne.

Læs mere om aktiviteter og kontoret i Bruxelles på EuroTech hjemmesiden.

Fælles aktiviteter

Der er blevet iværksat en række fælles projekter i EuroTech Universities alliancen.

Et af initiativerne er en fælles ph.d.-kursus database. Projektet har til formål at øge mobiliteten blandt ph.d.-studerende og opfordre til mere forskningssamarbejde. Databasen har cirka 500 kurser der er gratis for ph.d.-studerende på partneruniversiteterne.

Ph.d.-kursus databasen kan findes her: www.phdcourses.eurotech-universities.eu

EuroTech Universities finansierer sommer- og vinterskoler og yderligere har partnerne indgået en fælles Ph.d. co-supervision aftale.

EuroTech Universities har lanceret European Venture Programme, der giver studerende eksklusiv adgang til partneruniversiteternes entreprenørskabsmiljøer og ekspertise. Programmet varer 12 dage og giver start-ups mulighed for at udvikle deres virksomhed genne en blanding af workshops, virksomhedsbesøg, pitching konkurrencer og besøg til de forskellige innovations økosystemer.

Yderligere er der også oprettet en række fælles kandidatuddannelser mellem forskellige partnere i alliancen. Du kan læse mere om de fælles kandidatuddannelser i boksen herunder. 

Organisation

Den overordnede strategi for alliancen udstikkes ved årlige rektormøder og varetages af Governing Board understøttet af Operations Board. Brussels kontoret er ansvarlige for at sikre at EuroTech alliancens aktiviteter er i tråd med det politiske landskab i EU.