Internationale kandidatuddannelser

Som kandidatstuderende på DTU har du mange muligheder for at læse i udlandet. DTU samarbejder med en række anerkendte udenlandske universiteter og udbyder flere forskellige kandidatforløb sammen med dem. Derudover har DTU mere end 250 udvekslingsaftaler med universiteter over hele verden.

DTU samarbejder med en række udenlandske eliteuniversiteter om flere forskellige internationale kandidatretninger. På et internationalt kandidatforløb tilbringer du en del af studietiden på et af vores udvalgte partneruniversiteter, hvor du får adgang til unikke specialiseringer og opbygger en stærk international profil.

Se en oversigt over alle internationale fællesuddannelser

DTU er medlem af den nordiske universitetsalliance Nordic Five Tech (N5T), en eksklusiv, strategisk alliance mellem de fem førende tekniske universiteter i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Som N5T-studerende har du flere muligheder for at komme på studieophold på en af de andre institutioner inden for alliancen, hvilket giver dig mange flere faglige specialiseringsmuligheder, end dem du kan få adgang til på DTU.

Du kan vælge at tage på studieophold et eller to semestre som en del af din kandidatuddannelse, eller du tage en hel MSc-grad, når du har afsluttet din bachelor. N5T’s rektorer har underskrevet en erklæring om gensidig anerkendelse af bachelorgrader. Derfor har du som N5T-studerende mulighed for at søge ind på en af de mange MSc-uddannelser, som alliancen tilbyder.

En række af medlemsuniversiteterne tilbyder også sommerskoler.

Læs mere om specialiseringsmuligheder og dine muligheder som udvekslingsstuderende på Nordic Five Tech’s hjemmeside.

Læs mere om Nordic Five Tech

EuroTech universiteterne har udviklet en række kandidatuddannelsesforløb kaldet 1:1, hvor du på kandidatuddannelsen tilbringer et år på DTU og et år på udveksling. Uddannelserne er tilrettelagt, så du opnår særlige faglige kompetencer og henvender sig til udvalgte velkvalificerede studerende.

Hvert program består af et særligt tilrettelagt forløb på fire semestre, og du skal lave en studieplan i samarbejde med din studieleder og den ansvarlige underviser på samarbejdsuniversitetet.

Specialet har et omfang på 30 ECTS, og du får en vejleder fra både DTU og fra samarbejdsuniversitetet.

1:1 programmet er et ”single degree programme”, hvor du som studerende opnår diplom fra den institution, hvor du er indskrevet som kandidatstuderende. Opholdet på den anden institution meritoverføres til dit eksamensbevis på DTU. Diplomet suppleres med partneruniversitetets logo på forsiden og en angivelse af, at der er tale om en 1:1-uddannelse.

Du skal have en bacheloruddannelse med resultater over middel og inden for et fagområde, som har relevans for det 1:1 program, du søger ind på.

Du kan få mere information hos studielederen for de kandidatuddannelser, som 1:1-uddannelserne er en del af.

Læs mere om EuroTech alliancen

DTU har et tæt samarbejde med Korean Advanced Institutte of Science and Technology (KAIST), der er det førende tekniske universitet i Korea.

Alliancen sigter efter at udnytte komplementære kompetencer for at skabe fælles forsknings- og uddannelsesprojekter.

En Dual Degree er et toårigt kandidatforløb. Du læser to sammenhængende semestre på KAIST – enten det 2. og 3. kandidatsemester (hvor specialet skrives på DTU) eller det 3. og 4. semester (hvor specialet skrives på KAIST).

På Dual Degreee-programmerne får du en specialevejleder fra både DTU og KAIST.

Når du har afsluttet dit kandidatuddannelsesforløb, opnår du en kandidatgrad fra begge universiteter med en særlig Dual Degree titel.

Læs mere om adgangskrav og ansøgningsprocedure under hvert enkelt program.

Læs mere om KAIST
Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et fælles forsknings- og uddannelsesprojekt mellem otte danske universiteter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) samt Chinese Academy of Sciences (CAS).

Et kandidatprogram under SDC varer to år, og du læser hele kandidaten i Beijing, Kina. Undervejs har du mulighed for at deltage i praktikophold og projektarbejde hos en virksomhed og opnå relevant arbejdserfaring.

Et studie i Kina giver dig en unik profil. SDC-kandidatforløbet giver dig mulighed for at danne sociale og professionelle netværk i Kina og giver dig indsigt i kinesisk kultur og skikke.

Som SDC-studerende bliver du en del af et internationalt studiemiljø, og alle SDC-studerende bliver tilbudt kinesiske sprogkurser.

Når du har gennemført et SDC kandidatuddannelsesforløb, opnår du en dobbelt kandidatgrad med et diplom fra det ansvarlige danske universitet samt fra University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS).

Læs mere om SDC