Honours programmes på DTU

På alle DTU's kandidatretninger tilbyder vi, at du som studerende kan følge et Honours Programmes, en eliteuddannelse, som består af et særligt udfordrende studieforløb. Honours Programmes er højst åbent for 10 procent af de kandidatstuderende.

Hvad får jeg ud af at følge et Honours Programme?

Som studerende på et Honours Programme, får du et særligt tilrettelagt studieforløb, der blandt andet indebærer:

  • En personlig tutor, der er en internationalt anerkendt forsker forankret i et førende forskningsmiljø
  • En individuel studieplan indeholdende væsentlige selvstændige elementer i form af kurser og/eller projekter.
  • Et semester i udlandet. Det kan enten være på et anerkendt universitet eller som et specialkursus gennemført i en virksomhed uden for landets grænser
  • Deltagelse i mindst én international forskningskonference, workshop eller Summer University
  • Tilknytning til et eller flere forskningsprojekter i forskningsgruppe på universitetet eller forsknings-/udviklingsprojekter i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder/organisationer

Et Honours Programme kan enten have fokus på forskning eller på erhvervstilknytning.

Sådan søger du om optagelse

Hvis du gerne vil optages på et Honours Programmes, skal du søge om det, samtidig med at du søger ind på kandidatretningen.

Ud over de generelle optagelseskrav, skal du opfylde følgende krav:

  • Have gennemført din bacheloruddannelse med højt karaktergennemsnit (min. 10 på 7-trins-skalaen eller tilsvarende)
  • Udvist markant faglig ambition og dygtighed i den forudgående bacheloruddannelse, herunder i forbindelse med bachelorprojektet
  • Have markante intellektuelle og personlige egenskaber, som kommer til udtryk i et personligt interview
  • Vedlægge en motiveret ansøgning som supplement til ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det forudgående studieforløb og de fagområder, som du har speciel interesse for.

Læs mere om Honours Programmes, og hvordan du søger om optagelse