Sådan er kandidatuddannelsen opbygget

Kandidatuddannelsen varer to år. Den består af 120 ECTS-point og er sat sammen af fire fagblokke:

  • Det polytekniske grundlag
  • Retningsspecifikke kurser
  • Valgfrie kurser
  • Kandidatspeciale
Kandidatuddannelsens struktur. Det polytekniske grundlag: 10 ECTS. Retningsspecifikke kurser: 50 ECTS. Valgfrie kurser: 30 ECTS. Kandidatspeciale: 30 ECTS.
Kandidatuddannelse består af 120 ECTS-point. Her kan du se, hvordan ECTS-pointene er fordelt på de fire fagblokke.

10 ECTS

Det polytekniske grundlag på kandidatuddannelsen sikrer, at du lærer beregningsmodeller til at skabe bæredygtige løsninger.

Desuden får du viden om innovationsprocesser, herunder teamwork, entreprenørskab og forretningsforståelse – alt sammen relateret til konkret fagligt eller tværfagligt indhold i din uddannelse.

Læs mere om det polytekniske grundlag

50 ECTS

De retningsspecifikke kurser sikrer, at du får forståelse for kerneelementerne i dit fagområde, og at du får den nyeste teknologiske viden, og de nyeste færdigheder og kompetencer inden for dit fagområde.

30 ECTS

Du kan bruge de valgfrie kurser til at opnå yderligere spidskompetence inden for dit fagområde og til at supplere din uddannelse med videregående grundvidenskabelige fag eller med relevante fag fra andre retninger.

30 ECTS

Kandidatspecialet er uddannelsens afsluttende projekt. Her får du lejlighed til at arbejde selvstændigt med et emne, som du selv har valgt, og som indeholder elementer af den nyeste forskning på området.