Sådan er kandidatuddannelsen opbygget

Kandidatuddannelsen varer to år. Den består af 120 ECTS-point og er sat sammen af fire grundlæggende fagblokke:

30 ECTS-point

De generelle retningskompetencer sikrer, at du får forståelse for kerneelementerne i dit fagområde. Du lærer også noget om økonomi, teamwork, innovation, entreprenørskab, ledelse og organisation – alt sammen relateret til det konkrete faglige eller tværfaglige indhold i din uddannelse.

30 ECTS-point

Den teknologiske specialisering sikrer, at du får den nyeste teknologiske viden inden for dit fagområde.

30 ects-point

Du kan bruge de valgfrie kurser til at opnå yderligere spidskompetence inden for dit fagområde og til at supplere din uddannelse med videregående grundvidenskabelige fag eller med relevante fag fra andre retninger.

30 Ects-point

Kandidatspecialet er uddannelsens afsluttende projekt. Her får du lejlighed til at arbejde selvstændigt med et emne, som du selv har valgt, og som indeholder elementer af den nyeste forskning på området.