Det polytekniske grundlag - på DTU's kandidatuddannelse

Det polytekniske grundlag er en af de fire fagblokke, som civilingeniøruddannelsen på DTU er bygget op af. Fagblokken er obligatorisk på alle uddannelsesretninger både på bachelor- og kandidatuddannelsen.

På DTU’s kandidatuddannelser har fagblokken fokus på den kontekst, du som ingeniør skal ud at arbejde i. Fagblokken indeholder derfor kurser i kvantitativ bæredygtighed og innovation.

Kurset i kvantitativ bæredygtighed giver dig værktøjer og kompetencer til at arbejde med store globale samfundsudfordringer som miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, mens kurset i innovation giver dig viden om innovationsprocesser, teamwork og forretningsforståelse – alt sammen relateret til det konkrete faglige indhold i din uddannelse.

På kandidatuddannelsen på DTU har du to polyteknisk grundlagskurser:

  • Innovation in Engineering
  • Kvantitativ Bæredygtighed