International rådgivning

DTU yder international forskningsbaseret rådgivning til bl.a. EU, OECD og FN.

Aftagerne omfatter bl.a. den Europæiske Fødevaresikkerhedsorganisation (EFSA), FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), FN’s miljøorganisation (UNEP), Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) og EU Kommissionen.

Eksempler på international forskningsbaseret rådgivning fra DTU:

  • Dyresundhed: DTU har omfattende aktiviteter for EFSA. DTU’s medarbejdere deltager i en lang række videnskabelige komiteer, faglige paneler og arbejdsgrupper inden for dyresundhed og kemisk/mikrobiologisk fødevaresikkerhed.
  • Fiskeri: DTU udfører bestandsmålinger inden for fiskeriområdet, der indgår i udformningen af den fælleseuropæiske fiskeripolitik.
  • Fødevarer: DTU er en væsentlig aktør inden for efteruddannelse, træning og kompetenceopbygning i fødevaresikkerhed og hygiejnisk design. Disse aktiviteter gennemføres i regi af Verdenshandels-organisationen WTO og EU.
  • Miljø: FN miljøorganisationen UNEP har i flere end 20 år haft et samarbejde med DTU via UNEP DTU Partnership. UNEP Centret løser opgaver, der særligt vedrører udviklingslande.
  • Radioaktivitet: DTU gennemfører strålingsovervågning for radioaktivitet på vegne af Sundhedsstyrelsen. Overvågningens resultater afrapporteres årligt til EU kommissionen.