Sino-Danish Center for Education and Research

Sino-Danish Center for Education and Research er et fælles forsknings- og uddannelsesprojekt mellem alle otte danske universiteter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) samt Chinese Academy of Sciences (CAS).

Formål
SDC's formål er at skabe en fælles platform for samarbejde mellem danske og kinesiske forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Herunder vil SDC:

 • Øge studentermobilitet
 • Fremme dansk-kinesisk samarbejde om videnskabelig og teknologisk udvikling
 • Øge netværk og kulturel forståelse mellem Kina og Danmark
 • Kombinere de to landes kompetencer inden for læringstraditioner og forskningsmiljøer
 • Muliggøre gensidigt fordelagtig interaktion mellem universiteter og private virksomheder

Tiltag
SDC tilbyder kandidat- og Ph.d.-uddannelser til både kinesiske og danske studerende. Du kan læse mere om uddannelser i boksen til højre.

Der er i SDC fokus på at forske inden for områder, der er til gavn for samfundsmæssige udfordringer. Samtidig fokuseres der på at sætte studerende i kontakt med virksomheder gennem blandt andet praktikophold i uddannelserne.

SDC forskningsaktiviteter er opdelt i seks forskellige områder:

 • Water and Environment
 • Sustainable Energy
 • Nanoscience and- technology
 • Life Sciences
 • Social Sciences
 • Food and Health

Organisation

Den beslutningstagende instans i SDC er Joint Managerial Committee, der består af 5 repræsentanter fra Danmark og fem fra Kina. SDC styres i det daglige af to administrerende direktører; en dansk og en kinesisk. De administrerende direktører udpeges af komiteen. Der er desuden to administrative enheder – en i Kina og en i Danmark, som understøtter de to direktørers arbejde.

Læs mere om Sino-Danish Center