Forskningsfaciliteter på DTU

DTU råder over en række unikke forskningsfaciliteter og bidrager med instrumentering og databehandling til flere fælleseuropæiske faciliteter.

DTU råder over en række forskningsfaciliteter. Fx giver DTU Nanolab adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet.

DTU råder over en række højtspecialiserede laboratorier, forskningsapparatur, databaser, forsøgshaller og værksteder, som universitetets forskere benytter i deres arbejde med at udvikle og vedligeholde forskning på et højt internationalt niveau.

Faciliteterne er tilgængelige for industrien til kommercielt konkurrencedygtige priser, og gør det muligt for virksomheder at udvikle innovative løsninger på tekniske udfordringer, øge produktionen og forbedre forretningsdriften.

Listen herunder viser et udvalg af forskningsfaciliteterne på DTU. Kontakt DTU´s institutter og centre for overblik over alle faciliteter.