Bevillinger til DTU's forskning

Forskningen på DTU er i vid udstrækning baseret på ekstern finansiering - dels gennem nationale og internationale offentlige midler og dels af donationer fra virksomheder.

For at være med i den internationale elite er det afgørende at tiltrække midler, der kan bidrage til udvikling af forskningsaktiviteter og tiltrækning af internationale forskertalenter.