Rammer for forskningen på DTU

DTU værner om forskningsfriheden, troværdigheden og forskningsintegriteten ved at følge en række principper og vejledninger for god videnskabelig praksis. DTU's målsætning er at være et nationalt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling gennem uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

DTU har fokus på, at teknisk-naturvidenskabelig forskning skal bidrage til udvikling af samfundet og løse globale udfordringer.