Open Science

Open Science er en tilgang til den videnskabelige proces, der baserer sig på samarbejde, åbenhed, fri tilgængelighed til forskningsdata, publikationer og værktøjer.

Open Science er funderet på ønsket om fri adgang til videnskabelig forskning og er nu også en indlejret forventning i offentlige forskningbevillinger.

Adgang til forskning kan nu underbygges af nye digitale teknologier, værktøjer og infrastrukturer til forskningssamarbejde. DTU Bibliotek har sikret en sammenhængende infrastruktur til at understøtte forskerne i Open Science-dagsordenen: Adgang til al nødvendig videnskabelig litteratur gennem DTU Findit, arkivering og publicering af forskningsdata i DTU Data og arkivering af publikationer samt tilhørende Open Access-versioner i DTU Orbit. Både DTU Orbit og DTU Data er globalt tilgængelige systemer, der medvirker til åben formidling og deling af videnskabelige resultater.

DTU ønsker gennem Open Science at skabe endnu mere transparens om egen forskning. Med udgangspunkt i den digitale infrastruktur har DTU derfor unik mulighed for at efterleve ambitioner om mere åbenhed i forskningen, herunder åben adgang til artikler og data.

De store linjer i infrastrukturen er etableret, men der skal ske en kulturforandring, således at forskere tænker genanvendeligheden af data ind i de daglige rutiner. Denne forandring skal f.eks. ske inden for arbejdet med FAIR-principperne og understøttes af dialog, kompetenceudvikling og support. Mandatet for forandring af DTU’s forskningskultur ligger hos DTU Forskningsdataforum.

 

Open Science

DTU Bibliotek har udviklet et værktøj til støtte for DTU's forskere i arbejdet med Open Science. Guiden giver dig de nødvendige retningslinjer og informationer for, at du kan fremtidssikre dit forsknings output gennem Open Science.
Guide to Open Science at DTU