Større bevillinger

Private, offentlige og EU-baserede fonde og puljer bevilliger løbende større beløb til forskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab og bidrager således afgørende til, at DTU befinder sig i den internationale elite indenfor en række forskningsområder.

De konkurrenceudsatte midler fylder en væsentlig andel af finansieringen af offentlig dansk forskning og innovation. Gennem en strategisk og målrettet indsats har DTU øget den eksterne finansiering til igangværende og nye forskningsprojekter.

Bevillingerne kommer bl.a. fra Villum Fonden, Velux Fonden. Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, forskellige ministerier og EU puljer.

Herunder kan du læse om noget af den forskning, som er støttet af større bevillinger.