Pilot Plant på Kemiteknik

Strategi og grundlag

DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret polyteknisk universitet. Med afsæt i teknisk videnskab og naturvidenskab arbejder DTU for at skabe bæredygtig værdi og velfærd i samfundet gennem uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

DTU's vedtægter

DTU's vedtægter beskriver universitetets opgaver, organisation, ledelse og de kollegiale organer.

Læs DTU’s gældende vedtægter

Strategi 2014-2019

DTU’s strategi danner grundlag for den langsigtede udvikling af universitetet. Strategien er vedtaget af DTU’s bestyrelse.

Blandt de generelle strategiske mål i Strategi 2014-2019 er, at DTU på globalt plan skal være kendt og respekteret som et førende teknisk eliteuniversitet, at DTU skal være blandt de 5 førende tekniske universiteter i Europa, og at DTU skal konsolidere og udvikle sine internationale alliancer for at understøtte universitetets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. 

Læs DTU’s Strategi 2014-2019