Karsten Arnbjerg-Nielsen

Karsten Arnbjerg-Nielsen

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 122

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

DTU Profil

Karsten Arnbjerg-Nielsen (KARN) har to forskningsområder der er tæt forbundet. Han forsker i ekstremregn, dvs. hvor ofte det regner kraftigt og hvordan disse ekstreme regns egenskaber er. Det er et vigtigt input til det andet forskningsområde, der er at kunne designe og retrofitte byer og deres infrastruktur, så de er robuste overfor nedbør og hvor både vands positive og potentielt negative egenskaber indgår i vurderingerne. Ved design af byerne indgår systematiske vurderinger af hvad der ændrer sig i fremtiden, herunder især klimaændringer.

  

Egen profil