Eksamensskema december 2018 - august 2019

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.

Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2019
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
14/5 2019 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 02393 
15/5 2019  F1-A og E1-A
16/5 2019  F1-B og E1-B 
20/5 2019   F2-A og E2-A 
21/5 2019   F2-B og E2-B 
22/5 2019   F3-A og E3-A            
23/5 2019   F3-B og E3-B
24/5 2019   F4-A og E4-A
25/5 2019  01920, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916, 10935, 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion)
26/5 2019   02323, 02402 
27/5 2019   F4-B og E4-B 
28/5 2019  F5-A og E5-A
29/5 2019   F5-B og E5-B
3/6 2019   Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar
 4/6 2019  01901
 8/6 2019 Erstatningseksamen 
Sidste dag i 3-ugers perioden  3--ugers kursus fra juni 
29/6 2019  Erstatningseksamen 
Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2019
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
 14/8 2019 Formiddag:
02323, 02402 
Eftermiddag:
Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli
 15/8 2019 F1-A = formiddag
F1-B = eftermiddag 
 
 16/8 2019 F2-A = formiddag
F2-B = eftermiddag 
 19/8 2019 F3-A = formiddag
F3-B = eftermiddag 
 
 20/8 2019 F4-A = formiddag
F4-B = eftermiddag 
 
 21/8 2019 Formiddag:
F5-A
Eftermiddag:
3-ugers kursus fra august
 
 22/8 2019 Formiddag:
01005, 01006, 01015, 01016 01901, 02393
Eftermiddag:
10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916 
 
 23/8 2019 Formiddag:
F5-B
Eftermiddag:
01034, 01035, 01037, 01920 
 24/8 2019 Erstatningseksamen