Undervisningsåret efterår 2018 - forår 2019

Efterår 2018
13-ugers periode 3/9 2018 - 7/12 2018 
Vintereksamen 7/12 2018 - 21/12 2018 
 Erstatningseksamen 22/12 2018
3-ugers periode i januar 2019 7/1 2019 - 25/1 2019 
 Erstatningseksamen 26/1 2019 
Ferie og fridage (alle dage inkl.) Efterårsferie: 15/10 2018 - 19/10 2018
Juleferie: 22/12 2018 - 4/1 2019
Vinterferie: 28/1 2019 - 1/2 2019 
Forår 2019
 13-ugers periode 4/2 2019 - 13/5 2019
 Ordinær sommereksamen og reeksamen 14/5 2019 - 4/6 2019
 3-ugers periode i juni 6/6 2019 - 27/6 2019
 Erstatningseksamen 8/6 2019 
 GRØN DYST 28/6 2019
 Erstatningseksamen 29/6 2019 
 3-ugers periode i juli 8/7 2019 - 26/7 2019
 3-ugers periode i august 5/8 2019 - 23/8 2019
Reeksamen og eksamen af 3-ugers kursus i august  14/8 2019 - 23/8 2019
 Erstatningseksamen  24/8 2019
 Ferie og fridage (alle dage inkl.) Påskeferie: 15/4 2019 - 22/4 2019
St. Bededag: 17/5 2019
Kr. Himmelfartsferie: 30/5 2019 - 31/5 2019
Grundlovsdag: 5/6 2019
Pinseferie: 10/6 2019