Erik Olsen Kaimer

Erik Olsen Kaimer

Forskningstekniker

DTU NUTECH
Center for Nukleare Teknologier

Nutech Hevesy Laboratoriet
Nutech HEV Bygning 202

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 202, rum S28

4000 Roskilde

Tlf.
Mobil
E-mail ekai@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.