Helle Demant Rasmussen

Helle Demant Rasmussen

Laborant

DTU NUTECH
Center for Nukleare Teknologier

Nutech Hevesy Laboratoriet
Nutech HEV Radioaktive Lægemidler
Nutech HEV Bygning 202

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 202, rum S45

4000 Roskilde

Tlf.
Mobil
E-mail hdra@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.