For leverandører

Her finder du oplysninger om hvordan du handler med DTU, EAN numre, aktuelle udbud og DTU's design.

Samhandel med DTU

På denne side kan du finde oplysninger om fakturering, indkøbs- og samhandelsbetingelser, E-handel, EAN-numre og kreditrating.

DTU eForms

Digital blanketløsning til afregning af udlæg og kilometergodtgørelse for ikke-ansatte, censorer, studerende m.fl.

Udbud/Tenders

Information om DTU's udbud.

DTU Standarder

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder gældende for:

Designguide

DTU designguide giver en præsentation af DTU's visuelle identitet og præsenterer grundelementerne i DTU's design.

EAN-numre med kontaktpersoner på DTU's Økonomisektioner.

DTU eForms

eForms-logo

Skal du afregne udlæg med DTU eller have kilometergodtgørelse, og er du ikke ansat på DTU, så skal du benytte DTU eForms. 

Log på DTU eForms