Bestyrelsen

  Per Falholt, Chairman, Photo: Mikal Schlosser
  Per Falholt, formand

Eva Berneke, Photo: Mikal Schlosser
Eva Berneke

Mette Bybjerg BrockMette Bybjerg Brock

Tobias Holck Colding, Photo: Mikal Schlosser
Tobias Holck Colding
 Annette Frøhling, Photo: Mikal Schlosser
Annette Frøhling
 Susanne Juhl, Photo: Mikal Schlosser
Susanne Juhl
 Martin Carsten Nielsen, Photo: Mikal Schlosser
Martin Carsten Nielsen
 Anders Henry Nielsen, Photo: Mikal Schlosser
Anders Henry Nielsen
 Hanne Søndergaard, Photo: Mikal Schlosser
Hanne Søndergaard
 

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt og består af 6 udefra kommende medlemmer, 2 studerende og 2 medarbejdere. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2018 af nedenstående

Per Falholt, formand for bestyrelsen. Cand.polyt, CEO, Per Falholt Global R&D Advisory Services. 
Øvrige bestyrelsesposter: Næstformand for bestyrelsen for DHI, medlem af bestyrelserne for Danfoss A/S,  Fonden Universe Science Park og Cytovac A/S

Eva Berneke. Cand.polyt, MBA, Adm. direktør, KMD A/S.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for LEGO A/S

Mette Bybjerg Brock. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende

Tobias Holck Colding. Professor, MIT, USA

Anette Frøhling. Ledelsessekretær. Valgt af og blandt det teknisk-administrative personale

Susanne Juhl. Cand.scient. pol, adm. direktør, HMN Naturgas I/S
Øvrige bestyrelsesposter: Formand fra bestyrelsen for Dansk Gasteknisk Center A/S, medlem af bestyrelsen (Præsidiet) for Akademiet for Tekniske Videnskaber og bestyrelsen for Politiken Fonden.

Martin Carsten Nielsen. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende

Anders Henry Nielsen. ph.d., seniorforsker. Valgt af og blandt det videnskabelige personale

Hanne Søndergaard. Cand.merc. Chief Marketing Officer & Executive Vice President, Arla Foods Amba

Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne for Energinet.dk og Arla Fonden