Myndigheder

Kernen i forskningsbaseret rådgivning er at give myndigheder og virksomheder et robust, forskningsbaseret beslutningsgrundlag. 

Forskningsbaseret rådgivning betegner de opgaver, som DTU varetager for staten, regioner og kommuner samt internationale institutioner. Rådgivningen rummer også ydelser til den private sektor, eksempelvis risikovurderinger og viden om fremtidens teknologier. Herigennem skabes grundlaget for løsninger på samfundsudfordringer og øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rådgivningen baseres på den nyeste forskning. Et eksempel er den danske indsats for at bekæmpe salmonella i de danske fjerkræbesætninger. Her har et tæt samarbejde mellem DTU, myndigheder og fødevareerhvervet håndteret forekomsten af salmonella - og fremmet erhvervets eksportmuligheder betragteligt. 

Forskningsbaseret rådgivning kræver ofte særlig infrastruktur og særlige faciliteter såsom forsøgsarealer, forskningsskib og beredskab til isolation af sygdomsramte husdyrbesætninger. Klik på de forskellige aktører i figuren nedenfor eller følg linkene til venstre for at læse mere om, hvilke ydelser DTU tilbyder.

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27
Iben Frøkjær Strand
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 70 20