Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) udvikler og understøtter uddannelsesprocessen på DTU med udgangspunkt i de studerende.

Med uddannelsesprocessen forstår vi:
DTU's samlede indsats for at støtte de studerende gennem uddannelsen fra rekruttering til overgang til arbejdsmarkedet.

Med studerende forstår vi:
Bachelorstuderende, kandidatstuderende, diplomingeniørstuderende, ph.d.-studerende samt deltagere i efter- og videreuddannelse.

Det gør vi ved:

  • at understøtte kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse og alle øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.
  • at yde en rettidig service af høj kvalitet til undervisere, studieledere, studienævnsformænd, ph.d.-udvalgsformænd og dekaner, baseret på konstruktiv dialog med institutterne.
  • at tilbyde de studerende et godt studiemiljø og relevant, rettidig og kompetent vejledning gennem hele uddannelsesprocessen.
  • at fremme et professionelt universitetspædagogisk miljø.
  • at skabe bedst mulige rammer for stærk ind- og udgående studentermobilitet og bidrage til anerkendelsen af DTU som et internationalt eliteuniversitet med et internationalt læringsmiljø, der kvalificerer dimittenderne til at begå sig globalt.
  • at agere proaktivt i forhold til udviklingen inden for studieadministration og ved at sikre en effektiv, professionel og digitaliseret studiedrift.

Vi er omkring 85 medarbejdere i AUS.
Afdelingen ledes af underdirektør og studiechef Jørgen Jensen, som supporteres af et sekretariat, og opgaverne i afdelingen varetages af seks kontorer:

Kontoret for Studiedrift
Kontorchef Jeanett Kirit Larsson

Kontoret for Studieinformation
Kontorchef Bente Wibom

Kontoret for Studieudvikling
Kontorchef Trine Eltang

Kontoret for Internationalt Samarbejde
Kontorchef Morten Overgaard

Kontoret for Ph.d.- og Efteruddannelse
Kontorchef Aase Grundtvig

LearningLab DTU
Kontorchef Peter Munkebo Hussmann

Du er velkommen til at kontakte os om alle spørgsmål vedr. uddannelses- og studiemæssige forhold.

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Uddannelse og Studerende 
Bygning 101A, stuen
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 25 25
Fax. 45 87 02 16

Studieservice
studieservice@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 7300

Studievejledningen
studvejl@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1199

International vejledning
international@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1023