Ingeniører til hele Danmark

DTU

DTU vil uddanne flere ingeniører og IT-specialister og imødekomme efterspørgslen fra store dele af erhvervslivet, over alt i Danmark. DTU vil derfor gennemføre 6 initiativer, dels som led i en naturlig videre udvikling som teknisk eliteuniversitet, dels som et konstruktivt svar til regeringens og et bredt politisk flertals ønske om, at der skal uddannes flere ingeniører, IT-specialister m.fl. over alt i landet.

DTU foreslår desuden at styrke interessen for fagene science, technology, engineering og mathematics, STEM-fagene, ingeniørfaget og den tekniske videnskab blandt unge.

DTU’s seks initiativer adresserer to hovedudfordringer:

  • Digital Twin University – ny, primært digital ingeniøruddannelse til hele Danmark.
  • Residential Colleges flere steder i landet.
  • Uddannelser flyttes til Risø.
  • Oprettelse af uddannelser i Hirtshals og Kalundborg.
  • Etablering af STEM læreruddannelse.
  • Efter- og videreuddannelse på folkeskoleområdet.

DTU's initiativer

Digital Twin University
DTU STEM læreruddannelse
DTU Residential Colleges
Udflytning af kandidatuddannelser
Grønne energiuddannelser flyttes til Risø