Tilgængelighed på dtu.dk

På DTU arbejder vi på at vores websteder skal være så brugervenlige som muligt.

Arbejdet består dels i at udvikle vores fælles CMS, således at de sites der produceres på platformen er indrettet så de er tilgængelige for alle - dels i at give redaktørerne på de mange sites værktøjer og vejledninger der gør arbejdet med tilgængelighed nemmere. Formålet er at gøre indholdet let tilgængeligt og sikre lige muligheder og lige adgang til den information universitetet publicerer online. Succeskriteriet er at overholde de standarder som er defineret i W3C på AA-niveau.

På trods af bestræbelserne på at efterleve både de tekniske og redaktionelle krav, kan der forekomme indholdselementer som ikke er fuldt optimeret. Vi er i gang med en større teknisk renovering af DTU's webplatform som i 2021 kommer til at omfatte et nyt design som skal rette op på en del af de eksisterende udfordringer.

Skulle der være indhold på hovedsitet dtu.dk eller et af de mange tilknyttede subsites, som ikke er tilgængeligt i tilstrækkeligt omfang, kan du kontakte webteam@dtu.dk om problemet og vi vil forsøge at finde en løsning.

Du kan læse mere i DTU's tilgængelighedserklæring på www.dtu.dk/was, som beskriver tilgængeligheden for hoved- såvel som subsites.

Kontakt

Kasper Antonsen

Kasper Antonsen Kontorchef, Web og Visuel Identitet Telefon: 45251022