Strategi og grundlag

DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret polyteknisk universitet. Med afsæt i teknisk videnskab og naturvidenskab arbejder DTU for at skabe bæredygtig værdi og velfærd i samfundet gennem uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Solceller på DTU

DTU's vedtægter

DTU's vedtægter beskriver universitetets opgaver, organisation, ledelse og de kollegiale organer.

Læs DTU’s gældende vedtægter.

Strategi 2020-2025

DTU’s 'Strategi 2020-2025 Teknologi for mennesker' danner grundlag for den langsigtede udvikling af universitetet. Strategien er vedtaget af DTU’s bestyrelse.

Læs strategien her.