Tal og analyser

Rankings

Internationale universitetsranglister, såkaldte rankings, placerer verdens universiteter i forhold til hinanden ud fra forskellige parametre. Her kan du se DTU's placering på udvalgte internatioale ranglister.

Nøgletal og evalueringer

DTU holder løbende øje med centrale nøgletal for vores uddannelser, ligesom uddannelserne regelmæssigt bliver evalueret både internt og eksternt. Alt sammen for at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen sker inden for rammerne af universitetets institutionsakkreditering.

Analyser om DTU

Forskere og konsulentbureauer publicerer løbende analyser, som belyser den betydning DTU's uddannelser, forskning, erhvervssamarbejde og innovation har for det danske samfund.