Analyser om DTU

Forskere og konsulentbureauer publicerer løbende analyser, som belyser betydningen for det danske samfund af DTU’s forskning, uddannelse, erhvervssamarbejde, innovation mv.

Har du spørgsmål til indholdet i analyserne, som du kan finde herunder, kan du kontakte DTU's presseservice.
Kommer vi til at mangle ingeniører i Østdanmark?

Kommer vi til at mangle ingeniører i Østdanmark?

Analyse af udbud og efterspørgsel af ingeniører frem mod 2030

Når forskning og uddannelse bliver til nye virksomheder, maj 2022

En analyse af Danmarks Tekniske Universitets bidrag til iværksætteri i Danmark.

Samfundsøkonomisk bidrag af internationale DTU dimittender

Samfundsøkonomisk bidrag af internationale DTU dimittender

I denne rapport beregnes cost-benefit analyser for internationale fuldtidskandidater, der afslutter deres kandidatuddannelse i perioden 2007-2011 fra DTU.

Dimittend- og aftagerundersøgelse, DTU juli 2022

Dimittend- og aftagerundersøgelse, DTU juli 2022

DTU har siden 2008 gennemført en dimittendundersøgelse ca. hvert 3. år med tilkobling af en aftagerundersøgelse i varierende udformning. Formålet er løbende af have et opdateret blik på kvaliteten af dimittender fra både diplomingeniør- og kandidatuddannelserne på DTU.

Forside til "Digitalisering af fjernvarmen"

Digitalisering af Fjernvarmen

DTU i samarbejde med Gate 21, Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Ved dynamisk databaseret fjernvarmedrift udnyttes metoder fra kunstig intelligens til at forudsige varmebehovet i den nærmeste fremtid. På den måde kan forsyningsselskabet styre fremløbstemperatur og tryk præcist i stedet for at operere med en unødvendigt høj margin for at være på den sikre side.

Samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer

Samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer

DAMVAD Analytics, september 2020

Rapporten fokuserer på samfundsøkonomien i grønne forskningsinvesteringer. Konklussionen i rapporten er, at der er et stort vækstpotentiale for Danmark, hvis der investeres i grøn forskning - i både den offentlige og private sektor - på områderne for smart energi, transport, vindteknologi og energilagring og -konvertering. 

Forside Teknisk forsknings bidrag til opfyldelse af 70%-målsætningen

Teknisk forsknings bidrag til opfyldelse af 70 % - målsætningen

DAMVAD Analytics 2019

Denne præsentation viser, hvordan den tekniske forskning er med til at reducere CO2 udledninger i forskellige led af samfundet. 

Dimmitendanalyse af DTU's civilingeniører og diplomingeniører

DAMVAD Analytics 2019

Dimittendanalysen omfatter resultaterne fra en registerdataanalyse af beskæftigelsesudfald for dimittender fra DTU, herunder andel selvstændige, hvilke brancher de arbejder i, og hvor de geografisk får arbejde. Disse resultater dækker primært dimittender for kalenderårene 2015-2017.

Et dyrt loft

DAMVAD Analytics, oktober 2018

Damvad Analytics har set på udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende.

Danske Energiforskningsbevillinger

Er den danske styrkeposition inden for energiteknologi udfordret?

DAMVAD Analytics, april 2018

Damvad Analytics har set nærmere på de danske energiforskningsbevillinger og dansk energiforskning siden 2010, samt på eksporten af energiteknologi.

Samfundsøkonomisk regnskab for DTU’s internationale dimittender

DAMVAD Analytics, oktober 2017

Analysen dokumenterer, at de internationale studerende er et stærkt samfundsøkonomisk aktiv for Danmark. Den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidrager under studiet og i en periode på otte år efter dimission med 1,2 mio. kr. til samfundsøkonomien.

Dansk life science under mikroskop

Dansk life science under mikroskop

IRIS group, Marts 2017

Analysen giver den første, samlede statistiske belysning af life science-sektoren i Danmark for at skabe større indsigt i sektoren og dens betydning for dansk økonomi velfærd. 

Hvidbog om DTU's diplomingeniøruddannelser

Hvidbog om DTU's diplomingeniøruddannelser

DTU, 2014

Hvidbogen er dels en introduktion til DTU’s nyudviklede diplomingeniøruddannelse, dels en afrapportering fra aftager- og dimittendkonferencen i september 2013 vedrørende udviklingen af DTU’s diplomingeniøruddannelse.