Studiemiljø på DTU. Foto: Mikkel Adsbøl

Nøgletal og evalueringer

DTU arbejder hele tiden med at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle sine uddannelser. Som led i det arbejde bliver der løbende lavet opgørelse over centrale nøgletal, og uddannelserne bliver regelmæssigt evalueret både internt og eksternt. Arbejdet med at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet sker inden for rammerne af DTU's institutionsakrreditering.

Nøgletal for DTU's uddannelser

Studenteroptag, aktive studerende, færdiguddannede

Karakterer

Gennemførelse og frafald

Deltidsuddannelse

International studenterudveksling

Uddannelsessamarbejder

Evalueringer og undersøgelser

Dimittendundersøgelser

Profil af en årgang

Bacheloruddannelsen
Diplomingeniøruddannelsen
Kandidatuddannelsen

Akkreditering

Institutionsakkreditering 2014