Institutionsakkreditering

DTU er blevet tildelt en positiv institutionsakkreditering af Danmarks Akkrediteringsråd.

DTU lever op til vejledningens forventninger, idet kvalitetssikringsarbejdet er systematisk og velbegrundet. Dvs at:

  • DTU har en klar ansvarsfordeling i relation til alle forhold, der vedrører sikring af kvalitet og relevans af institutionens uddannelsesudbud. Kvalitetssikringsarbejdet er indlejret i en stærk kvalitetskultur, som engagerer medarbejdere og studerende i en organisatorisk dialog.
  • DTU indsamler systematisk solide informationer om kvalitet og relevans. Kvalitetsog relevansindikatorer indgår i interne databaser, hvor de er let anvendelige for dem, der skal bruge dem.
  • Vurderinger fra omverdenen indgår løbende i arbejdet på alle niveauer i DTU’s organisation. Der er systematisk dialog med aftagere om både de enkelte uddannelsesudbud, institutternes undervisning og videnaktiviteter samt DTU’s samlede uddannelsesportefølje.
  • Alle uddannelsesudbud bliver hvert sjette år evalueret af et eksternt panel. DTU har en turnusplan, som sikrer, at alle uddannelsesudbud gennemgår en evaluering. Evalueringsprocessen er grundig, og kravene til det eksterne panel er ambitiøse. Ledelse, undervisere og studerende deltager i opfølgningen på evalueringerne, som danner et omdrejningspunkt for den løbende kvalitetssikring af uddannelsesudbud frem til næste evaluering.
  • DTU har standarder for kvalitet, som kræver, at al kvalitet løbende forbedres.
  • DTU sikrer videngrundlaget for uddannelsesudbud ved at sikre videngrundlaget for de enkelte uddannelseselementer, dvs. kurser, vejledning, praktik mv., der indgår i et uddannelsesudbud.
  • DTU sikrer systematisk uddannelsernes niveau, indhold og tilrettelæggelse. DTU’s politik for uddannelse er udmøntet i rammestudieordninger, som sikrer det overordnede niveau for alle uddannelsesudbud. 

Se akkrediteringsrapporten: Institutionsakkreditering 2021.

Læs om DTU’s kvalitetssystem i folderen ’Uddannelsesprocessen på DTU’ eller på engelsk: 'Framework for the educational process at DTU’.