Institutionsakkreditering

”Danmarks Akkrediteringsråd har i december 2014 afsluttet institutionsakkrediteringen af DTU og tildelt universitetet en positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet skriver i afgørelsesbrevet, at man har vurderet, at DTU løbende gennemfører de indsatser, som akkrediteringsloven fordrer, at DTU har et velbeskrevet og velbegrundet kvalitetssikringssystem, der er gennemprøvet og systematisk, og at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetsarbejdet i praksis."

Se akkrediteringsrapporten: Institutionsakkreditering 2014.

Læs om DTU’s kvalitetssystem i folderen ’Uddannelsesprocessen på DTU’ eller på engelsk: 'Framework for the educational process at DTU’.