Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Folketinget vedtog i september 2005 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. De oplysninger, som loven foreskriver, stiller DTU til rådighed forskellige steder på www.dtu.dk. Denne side fungerer som indeks til at finde de oplysninger, som loven foreskriver.

1. Uddannelser, fagudbud og studieordninger

Diplomingeniør 

Bachelor 

Cand.polyt

Ph.d

Deltidsuddannelser

2. Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt 

3. Karakteroplysninger

4. Evalueringer af undervisningen og akkrediteringer af uddannelser

5. Andre oplysninger

6. Gennemførelse og frafald

7. Overgang til uddannelse og beskæftigelse

8. Studie- og erhvervsvejledning