Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Folketinget vedtog i september 2005 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. De oplysninger, som loven foreskriver, stiller DTU til rådighed forskellige steder på www.dtu.dk . Denne side fungerer som indeks til at finde de oplysninger, som loven foreskriver.

1. Uddannelser, fagudbud og studieordninger

 

Diplomingeniør 

 - Beskrivelse  

-Studieordning/fagudbud  

 -Akkreditering 

Bachelor 

 - Beskrivelse

 -Studieordning/fagudbud

 -Akkreditering

Cand.polyt

 - Beskrivelse

 -Studieordning/fagudbud 

 -Akkreditering 

Ph.d

 - Beskrivelse

   

  

Deltidsuddannelser

2. Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt 

3. Karakteroplysninger

4. Evalueringer af undervisningen og akkrediteringer af uddannelser

5. Andre oplysninger

6. Gennemførelse og frafald

7. Overgang til uddannelse og beskæftigelse

8. Studie- og erhvervsvejledning