DTU Studiemiljøundersøgelsen

Sådan er studiemiljøundersøgelsen gennemført

DTU anvender Uddannelses- og Forskningsministeriets omfattende undersøgelse Uddannelseszoom som datagrundlag for arbejdet med at videreudvikle et attraktivt, læringsunderstøttende, trivselsfremmende, sundt og sikkert studie- og læringsmiljø.

Uddannelseszoom blev gennemført som spørgeskema-survey i perioden 20. oktober til 15. december 2020.

Sådan bliver undersøgelsen anvendt

Undersøgelserne af studiemiljøet danner datagrundlag for studiemiljøarbejdet på institutter og uddannelsesretninger.

Desuden udarbejder DTU Studiemiljøudvalget på baggrund af undersøgelsernes resultater en handlingsplan, som omfatter de indsatser til forbedring af studiemiljøet, der forankres i DTU’s centrale administrative afdelinger og enheder samt hos PF.

Uddannelses- og Forskningsministeriet anvender de indkomne data i forbindelse med udarbejdelsen af studievalgsværktøjet Uddannelseszoom.

Endelig indgår resultaterne fra en del af spørgerammen (Læringsbarometer) i bevillingssystemet for de videregående uddannelser.

Rapport og handleplan