DTU vil uddanne flere ingeniører til den grønne omstilling. Foto: Bax Lindhart

DTU: Digitalt universitet skal levere flere ingeniører

Et digitalt universitet, en ny læreruddannelse i STEM-fag og en stærk regional tilstedeværelse skal sikre flere ingeniører til bæredygtig udvikling, og styrke optaget på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. 

DTU vil oprette et digitalt universitet, Digital Twin University, for at sikre uddannelse af flere ingeniører i hele landet til den bæredygtige udvikling. Det digitale universitet indgår i et udspil med i alt seks initiativer fra DTU. Et andet væsentligt initiativ er en ny læreruddannelse i STEM-fagene science, technology, engineering og mathematics, der skal styrke søgningen til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

”DTU ønsker at styrke indsatsen for at uddanne de ingeniører og IT-specialister, der efterspørges overalt i Danmark i store dele af erhvervslivet. Ingeniørerne spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og det er helt afgørende, at vi i dette årti uddanner den arbejdskraft, der er brug for. DTU kan som teknisk eliteuniversitet levere de uddannelser og kompetencer, der skal til, og med Digital Twin University, residential colleges og udflytninger kan vi gøre det i hele landet,” siger rektor på DTU Anders Bjarklev.

"Ingeniørerne spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og det er helt afgørende, at vi i dette årti uddanner den arbejdskraft, der er brug for. DTU kan som teknisk eliteuniversitet levere de uddannelser og kompetencer, der skal til, og med Digital Twin University, residential colleges og udflytninger kan vi gøre det i hele landet."
Anders O. Bjarklev, rektor DTU

Det digitale universitet og en ny læreruddannelse i samarbejde med professionshøjskolerne er væsentlige initiativer i DTU´s udspil, der skal fremtidssikre undervisning i naturvidenskab og uddannelse af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Ifølge den seneste prognose fra interesseorganisationen IDA vil problemet vokse til 10.000 manglende ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, hvoraf de 6.500 er ingeniører.

Planen indeholder, som nævnt, desuden etablering af residential colleges flere steder i landet som platform for nye aktiviteter og samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Derudover vil DTU flytte godt 200 studiepladser inden for bæredygtig energi til DTU Risø Campus, som i dag er base for et af DTU´s stærke forskningsmiljøer på området, oprette to nye uddannelser i Kalundborg og flytte en eksisterende uddannelse til Hirtshals. De seks initiativer i udspillet indgår alle i DTU´s respons på den politiske aftale om udflytning og etablering af nye uddannelsespladser i yderområder, som Regeringen i juni indgik med et flertal i Folketinget.

Digitalisering sikrer flere uddannelser

Digital Twin University er et tilbud til et andet segment, end de studerende der normalt søger ind på DTU. De digitale uddannelser giver de studerende stor fleksibilitet under studierne, og mulighed for i størstedelen af studiet at blive boende i deres lokalområde. Samtidig åbner uddannelserne nye muligheder for samarbejde med virksomhederne i de lokalsamfund, de studerende bor i. Det kan være et tilbud til den elektriker, der gerne vil videreuddanne sig og samtidig have en hverdag, hvor det er muligt at hente børnene og være tæt på familien. Det kan være et tilbud til dem, der gerne vil bevare netværk og tilknytning til en arbejdsplads i lokalsamfundet, eller dem som gerne vil bo uden for de store byer, mens de studerer.

Med det nye uddannelseskoncept i Digital Twin University - med højt fagligt niveau og digital brugerflade, vil DTU kunne udvide det årlige optag med op til 500 nye studerende i 2030. De studerende vil få tilbudt undervisning og laboratorieforsøg på uddannelserne online, samtidig med at de i udvalgte perioder får adgang til eksperimentelle faciliteter i verdensklasse på DTU´s campusser og en bolig stillet til rådighed.

Opkvalificering og ny læreruddannelse

DTU´s andet langsigtede initiativ – DTU STEM læreruddannelse, som blandt andet drøftes med professionshøjskolerne, skal løfte det faglige niveau i de naturvidenskabelige fag og matematik i folkeskolen. DTU har et stærkt ønske om at styrke fødekæden ind til STEM-fagene. I den sammenhæng ser DTU behov for at tilbyde faglig og pædagogisk opkvalificering til de lærere, der underviser i STEM-fagene, og dermed forbedre undervisningen og øge interessen hos eleverne.

De seneste tal for optaget på STEM-uddannelserne viser en stagnation i 2019 og et fald fra 2020. Søgningen til læreruddannelserne er faldet med knap 6 procent siden 2017, og linjefag inden for STEM-området er nødlidende. En STEM-læreruddannelse vil styrke de naturvidenskabelige fag og matematik i folkeskolen og på gymnasierne markant, og dermed også understøtte, at flere unge søger ind på ingeniørstudiet.

Stærk lokal tilstedeværelse

DTU´s udspil rummer også en styrket tilstedeværelse i hele Danmark gennem et udbygget samarbejde med kommuner, virksomheder og landets øvrige universiteter. Ud over de nye uddannelser og efteruddannelser arbejder DTU sammen med andre universiteter om at etablere flere residential colleges i Skive, i Rødby i forbindelse med Fehmernforbindelsen og på Bornholm, hvor virksomheder, lokalmiljøet og de studerende kan mødes om projekter og konkrete problemstillinger, der kræver ingeniørløsninger.

Residential colleges kan være platform for nye aktiviteter og samarbejde mellem universiteter og virksomheder, f.eks. gennem studenterprojekter, praktikophold, masterprojekter og ph.d. forløb. De enkelte residential colleges kan også danne rammen om de uddannelser og efteruddannelsesaktiviteter, som DTU sætter i gang, og fungere som lokalt ankerpunkt for DTU Digital Twin University.

Ud over de 200 grønne studiepladser inden for vindenergi og integrerede energisystemer, som DTU vil flytte til Risø Campus, så planlægger DTU at opbygge to masteruddannelser i henholdsvis biomanufacturing og industrielt design i Kalundborg, den sidstnævnte i samarbejde med Det Kongelige Akademi. Derudover vil DTU flytte den eksisterende masteruddannelse Aquatic Science and Technology til Hirtshals. Uddannelsen skal styrke forskning i klimaændringernes betydning for havet, og give ny viden om hvordan samfundet sikrer en bæredygtig udvikling i akvakultur og fiskeri, som vigtige kilder til proteiner i den fremtidige fødevareproduktion. 

Se hele DTU´s udspil