DTU presents a plan for relocation. Photo DTU.

DTU fremlægger plan for udflytning

Oprettelsen af et digitalt universitet og udbygning af uddannelser, aktiviteter og residential colleges i hele landet skal levere flere ingeniører.

DTU vil styrke universitetets tilstedeværelse i hele Danmark, som et svar på den politiske aftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark", der er vedtaget af regeringen og et bredt politisk flertal. I et svar til Uddannelses- og Forskningsministeriet, UFM, fremlægger DTU en plan med fem initiativer – blandt andet et digitalt universitet, Digital Twin University, som et digitalt uddannelsestilbud af en eller flere af DTU's bacheloruddannelser. Samlet set udflytter DTU i alt 299 studiepladser og opretter 300 nye uddannelsespladser i regioner uden for de store byer. 

”DTU´s udgangspunkt for udflytning af uddannelser er, at der er behov for alle de ingeniører, som DTU og andre videregående uddannelsesinstitutioner kan uddanne. Det er derfor afgørende, at de initiativer, der iværksættes, øger interessen for ingeniørfaget og styrker søgningen til ingeniøruddannelserne, som særligt uden for Storkøbenhavn har mange ledige pladser,” siger rektor på DTU Anders Bjarklev.

Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen IDA for Engineer the Future (2018) viser, at der vil mangle 10.000 STEM-kandidater, heraf 6.500 ingeniører, i Danmark i 2025. Derfor indeholder DTU's institutionsplan ikke lukning af uddannelser eller nedskalering af antallet af studiepladser.

"Der er behov for alle de ingeniører, som DTU og andre videregående uddannelsesinstitutioner kan uddanne. Det er derfor afgørende, at de initiativer, der iværksættes, øger interessen for ingeniørfaget og styrker søgningen til ingeniøruddannelserne, som særligt uden for Storkøbenhavn har mange ledige pladser.."
Anders Bjarklev, rektor på DTU.

DTU´s svar til UFM indeholder en institutionsplan og en beskrivelse af initiativerne i planen Ingeniører til hele Danmark, der tilsammen skal fastholde DTU's position som leverandør af diplom- og civilingeniører af høj kvalitet til industrien og det offentlige. Planen styrker DTU's tilstedeværelse i hele Danmark, samtidig med at den udnytter digitaliseringens muligheder, og sikrer fødekæden til ingeniøruddannelserne og de øvrige STEM-uddannelser.

Udflytning af uddannelser

DTU´s plan for udflytning af uddannelser omfatter studiepladser, der flyttes til hhv. DTU Risø Campus og Hirtshals. DTU Risø Campus får tilført to kandidatuddannelser i Bæredygtig Energi og Vindenergi, som flyttes fra Lyngby. Kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi flyttes til Hirtshals, hvor der allerede udbydes enkelte kurser i dag. Udbud af diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi placeres også i Hirtshals, dog med den tilføjelse at de første tre semestre af uddannelsen gennemføres på DTU’s campus i Sisimiut i Grønland.  

Oprettelse af nye uddannelser

I Kalundborg opretter DTU en ny uddannelse i Biomanufacturing, samtidig med at DTU i samarbejde med Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering udvikler og opretter en kandidatuddannelse i Industrielt Design.

Det andet store initiativ, oprettelsen af Digital Twin University, forventer DTU vil bidrage med yderligere 250 nye bachelorstuderende fordelt over hele landet. DTU vil, så hurtigt som muligt, og gerne allerede som en pilot i 2022-23, etablere et tilbud om at gennemføre en eller flere af DTU's professions bacheloruddannelser i en digital version. Det betyder, at langt de fleste af uddannelsens kurser vil blive udbudt online, suppleret med praktiske øvelser i DTU's eksperimentelle faciliteter på campus i Lyngby eller Ballerup.

Der vil blive arbejdet aktivt med at udvikle et digitalt studiemiljø og relationer mellem de studerende, både online og gennem etablering af lokale mødesteder. Det kan f.eks. ske i tilknytning til residential colleges, lokale uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. DTU vil således tilbyde studerende, der ikke har mulighed for at forlade deres lokalområde, et aktivt studie fra deres bopæle rundt omkring i Danmark kombineret med jævnlige besøg i DTU's eksperimentelle studie- og forskningsmiljøer. Det betyder, at de studerende vil afvikle en mindre del af deres uddannelse på campus i Lyngby eller Ballerup, mens størstedelen af læringsaktiviteterne afvikles ude i landet. Det er forventningen, at dette initiativ vil være attraktivt for studerende i hele landet, som ikke i dag vælger en ingeniøruddannelse på DTU. 

Regionale elementer

DTU vil i samarbejde med kommuner, virksomheder og landets øvrige universiteter etablere et antal residential colleges som grundlag for etablering af tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder på tre udvalgte lokaliteter rundet om i Danmark.

I en første fase arbejder DTU på at etablere viden- og læringsmiljøer i Rønne - med fokus på Bornholm som knudepunkt for udbygning af bl.a. havvindmølleparker i Østersøen, i Rødby - med tilknytning til Femern Bælt byggeriet og i Skive - med tilknytning til den grønne forskerpark GreenLab Skive.

I en pilotfase etableres rammer for undervisning, og de studerende vil blive tilbudt overnatning i nærområdet. Efter pilotfasen forventer DTU at etablere residential colleges, der vil rumme undervisnings- og overnatningsfaciliteter til studerende og ansatte. I en senere fase frem mod 2030 kan flere residential colleges med tilknytning til stærke danske erhvervsklynger eller toneangivende virksomheder komme på tale.

Styrket interesse for STEM-fagene

Yderligere et element i DTU’s respons på den politiske aftale er forslaget om at etablere en STEM-læreruddannelse. DTU vil frem mod 2030 i samarbejde med bl.a. Københavns Professionshøjskole afdække mulighederne for, at der etableres et læreruddannelsesudbud med fokus på STEM, med det formål at styrke optaget til læreruddannelsen og dermed fremme den naturfaglige dannelse og interesse hos børn og unge. Forslaget udspringer af en bekymring om, at fødekæden på STEM-området - fra folkeskolen til de videregående uddannelsesinstitutioner - er svækket, både da færre unge vælger en STEM-uddannelse, og da færre studerende på læreruddannelser vælger linjefag, der giver kompetence til at undervise i STEM-fagene i folkeskolen.