Foto: Shutterstock

DTU deltager i verdens første center om CO2-fangst

CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning Miljø og forurening Innovation og produktudvikling Enzymer og proteiner

DTU bidrager med udvikling af enzymer til et nyt forskningscenter, som vil fjerne CO2 fra atmosfæren og omdanne den til råmaterialer.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 630 mio. kr. til at oprette verdens første forskningscenter om CO2-fangst og produktion af nye råmaterialer. Centeret, The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center, bliver etableret på Aarhus Universitet, og centeret skal, i samarbejde med DTU og en række universiteter og virksomheder, udvikle viden og teknologi, der kan nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren.

”Vi er stolte over at DTU´s stærke satsning på udvikling af enzymteknologi kan bidrage i forhold til hele klimaagendaen. Det afspejler, at lifescience-teknologien har nået et niveau, der gør det muligt at udnytte enzymer i nye metoder til at indfange, bearbejde og genanvende CO2 fra vores atmosfære og produktionsanlæg, og anvende det som råstoffer i nye produkter,” siger prorektor på DTU Rasmus Larsen.

The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center består, foruden værtsuniversitetet Aarhus Universitet, af seks satellitinstitutioner i USA, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. På DTU ledes udviklingen af nye effektive enzymer til det nye center af professor Peter Westh på DTU Bioengineering, og derudover bidrager en række industripartnere og andre internationale universiteter i centerets arbejde.

Frontløber i kampen mod CO2

CO2 Research Centret skal skabe en interdisciplinær platform, der kombinerer forskellige fagområder som kemi, biovidenskab og systemanalyse. Denne forskning skal bane vej for teknologier, der kan opskaleres til effektivt at indfange og genbruge CO2. Hverken i Danmark eller internationalt findes der på nuværende tidspunkt forskningscentre, der på samme måde arbejder målrettet henimod at løse en fælles problemstilling. Centret bliver således en absolut frontløber i kampen mod CO2 i atmosfæren.

Forskningen i centret er bundet op på fire temaer:

  • Fangst af CO2.
  • Kemisk bearbejdelse af CO2 til genanvendelse.
  • Biologisk bearbejdelse af CO2 til genanvendelse.
  • Systemanalyse.

”Det nye center samler ledende forskere, der på tværs af faglighed skal arbejde dedikeret hen imod et fælles mål om at finde metoder, der kan reducere CO2 i vores atmosfære. Centrets forskning vil i høj grad være inspireret af samspil med relevante industripartnere. Dette samspil vil give os mulighed for hurtigst muligt at implementere nye teknologier i praksis, så de kan komme samfundet til gavn,” siger den kommende leder af centret, professor Alfred M. Spormann, der på nuværende tidspunkt er professor ved Stanford University, USA.

Erstatter råolie, gas og kul

Et eksempel på en løsning, som centret vil undersøge, er muligheden for at producere forstadier til plastik lavet af vand, CO2 og elektroner. Det skal ske ved at bearbejde den indfangede CO2 med bakterier og elektrokemi, og løsningen vil give mulighed for at erstatte fossile ingredienser som råolie og kul i produktionen af plastik.

Et andet eksempel på en teknologi, som centret vil undersøge, er udviklingen af et produktionsanlæg, der bruger mikroorganismer til at omdanne CO2 til brændstof. Også i dette tilfælde vil CO2 kunne erstatte brugen af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Med etableringen af centret bliver det muligt at accelerere udviklingen, så teknologiske løsninger, der lige nu ligner fjerne fremtidsscenarier, kan blive en realitet inden for få år. 

”The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center vil blive en drivkraft i kampen mod den globale klimakrise. Vi er nødt til at handle hurtigt og udvikle løsninger, som kan hjælpe med ikke blot at nedbringe mængden af drivhusgasser i atmosfæren, men også omdanne den skadelige CO2 til værdifulde råmaterialer, der kan erstatte fossile brændstoffer og give os mulighed for at få negative CO2-udledninger,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fondens bevilling til centeret er givet for en syvårig periode. Centeret påbegynder arbejdet i efteråret 2021, og forventes at være operationelt i Aarhus fra januar 2022.