Hvide køer i stalden

Køer på diæt udleder 40 procent mindre metan

Bioteknologi og biokemi Miljø og forurening

Ændringer i foder kan reducere metan-dannelsen fra mikroorganismer i koens vom og nedbringe køers udledning med 40 procent, uden at mælkeydelsen kompromitteres.

Ved at ændre på fodresammensætningen vil man kunne nedbringe køers udledning af den klimaskadelige metan med 40 procent, uden at mælkeydelsen kompromitteres. Det viser de foreløbige resultater af forsøg med 12 køer udført i klimakamre på Århus Universitet. Det er forskere ved Århus Universitet, der har designet foderforsøget, mens DTU har leveret analyser af alle generne i de mikroorganismer, der er i køernes vom. Og disse analysedata tegner nu et billede af, hvilke ændringer i vommens mikrobiom, der forklarer den nedsatte metandannelse. Analyserne er baseret på ændringer i 263 milliarder DNA-basepar, som DTU forskerne har analyseret forandringer i, i forbindelse med foderændringerne.

”Vi kan se, at det har en markant positiv effekt i forhold til at nedbringe dannelsen af metan, hvis mængden af kløvergræs- og majs-ensilage nedsættes, og disse foderkomponenter i stedet udskiftes med halm og hvede. Vi har været overraskede over, at det traditionelle foder medfører, at der bliver dannet store mængder metan, fordi det især giver gode vækstbetingelser for de mikroorganismer, som lever af at nedbryde kostfibre, der indeholder komplekse kulhydrater såsom pektin og xylan,” siger Anne S. Meyer, professor på DTU Bioengineering.

"Det står helt klart nu, at meget af det foder, køer normalt får, fremmer metandannelsen. Så de nye data betyder, at de foderblandinger som malkekøer får, bør revurderes for at nedsætte metandannelsen"
Professor Anne S Meyer, DTU Bioengineering

Resultaterne fra genomanalyserne af køernes mikrobiom er stadig kun indledende, da DNA-analyserne er lavet på vomvæsken. På baggrund af de foreløbige genomanalyser af køernes mikrobiom vil forskerne tilrettelægge nye forsøg for at gå yderligere i dybden med at identificere, hvilke mikroorganismer, der har størst betydning for at nedbringe metanproduktionen i køernes vom. De nye data blev præsenteret for nylig på et møde i forskergruppen. Projektet er et stort flerårigt projekt, bevilget af Mælkeafgiftsfonden. 

Unikt forsøg

Anne S. Meyer forklarer, at analysen af de store datamængder kun er mulig, fordi forskerne på Århus Universitet har været i stand til at skabe et helt unikt, kontrolleret forsøgsdesign, hvor 12 Holstein-køer er opdelt i tre grupper, som hver får forskellige typer foder. Køerne balanceres først på foderet i tre uger og kommer dernæst ind i klimakamre, hvor metan-udviklingen og mælkeproduktionen måles helt præcist.

”Vi er særligt fokuserede på, hvilke enzymatiske nedbrydningsprocesser, der foregår via mikroorganismernes aktivitet i koens vom. Det står helt klart nu, at meget af det foder, køer normalt får, fremmer metandannelsen. Så de nye data betyder, at de foderblandinger, som malkekøer får, bør revurderes for at nedsætte metandannelsen,” siger Anne S. Meyer.

De nye forskningsresultater og analyser åbner ifølge Anne S. Meyer for en helt ny tilgang til foderstoffer til kvæg. På baggrund af kortlægningen af mere end 900 genomer i køernes mikrobiom kan forskerne nu begynde at give anbefalinger.

”Hvad der sker i koen, vil ikke forblive black box, da der er kommet nye oplysninger om, hvilke mekanismer i mikroorganismerne i koens vom, der forårsager de her udledninger. Og det giver os helt nye værktøjer i værktøjskassen til at sænke metanudledningen fra køer,” siger Anne S. Meyer.

Hun ser store muligheder for, at dansk landbrug kan vise vejen til mere bæredygtige foderstrategier for kvæg, som kan bane vejen for en stor metan-reduktion, når erfaringerne vinder indpas i store kvægproducerende lande i Sydamerika og USA.

Sammen med forskerne fra Århus Universitet og flere af de andre partnere i projektet, herunder bl.a. LLa Research & Advisory og Københavns Universitet, vil forskerne fra DTU nu arbejde videre på at forstå præcist, hvilke foderelementer, der er henholdsvis gode og dårlige i forbindelse med køernes metanudledning, og på den basis udvikle flere strategier til at reducere metanudledning fra drøvtyggere.  

Metan, CH4, er en drivhusgas. Uanset, at den dannes naturligt ved mikrobiel nedbrydning af organisk materiale, så har metan en kraftigere negativ effekt på atmosfærens drivhuseffekt end kuldioxid. Metans andel af drivhuseffekten vurderes samlet til 15 procent, og bidrag fra drøvtyggere, først og fremmest køer, er markant.

Læs mere om Århus Universitets forskning i køers produktion af metan