Sådan bliver tekstiler en del af arkitekturen

Ved at blande tekstiler med mere traditionelle byggematerialer kan man opnå gevinster for bæredygtigheden og trivslen, men det kræver, at arkitekter får bedre kendskab til avancerede tekstiler som f.eks. vævede metalstrukturer, coated polymervæv og tekstile membraner, og at de begynder at bruge dem. Ny ph.d. afhandling giver et bud på hvordan.

Tekstiler kan, når de bliver en del af vores arkitektur, give os oplevelser og muligheder, som traditionelle byggematerialer ikke kan. De kan tilføre bygninger nye former, regulere lys og lyd, spare energi, øge fleksibiliteten af en bygnings struktur og forbedre vores trivsel.

Opfattelsen følger ikke med teknologien
Derfor ligger det også ph.d. Elisabeth Heimdal Wærsted, som står bag den nytænkende afhandling Textiles in the Material Practice of Architects, på sinde, at tegnestuer bliver bedre til at bruge tekstiler:

”Dybest set mener jeg, at man ved hjælp af tekstiler kan skabe bedre arkitektur. Tekstiler er ikke, hvad de var en gang. De spænder i dag fra vævede metalstrukturer over coated polymervæv til tekstile membraner, og det giver nye anvendelsesmuligheder for arkitekter. Problemet er bare, at opfattelsen af, hvad tekstiler er og kan, ikke har nået at ændre sig i takt med udviklingen”, siger Elisabeth Heimdal Wærsted.

Men det kan der heldigvis laves om på, mener hun. Derfor satte hun sig for at undersøge, hvad der egentlig skal til for at gøre tekstiler til en integreret del af arkitekters praksis, og naturlig del af nye byggeprojekter.

"Opfattelsen af, hvad tekstiler er og kan har ikke nået at ændre sig i takt med tekstilers udvikling - men det kan der laves om på."
Elisabeth Heimdal Wærsted

Med et eliteforsk-rejsestipendiat i ryggen har Wærsted blandt andet haft mulighed for at samle inspiration fra førende tekniske universiteter som MIT, og at afholde såkaldte Design:Labs, hvor professionelle arkitekter, ingeniører og tekstileksperter ved hjælp af designspil og modelbygning har samarbejdet om at udvikle nye ideer til, hvordan tekstiler kan bidrage til bedre miljøer for mennesker på f.eks. hospitaler.

En del af arkitekters uddannelse
Ph.d. afhandlingen viser bl.a., at det er afgørende for arkitekters brug af tekstiler, at de præsenteres for tekstilteknologi og – anvendelsesmuligheder i forbindelse med deres uddannelse. Derfor har Elisabeth Wærsted også udviklet sine modelbygnings workshops, så de passer ind i arkitekters uddannelse og også kan bruges af professionelle på tegnestuer.

”I forhold til hvordan man uddanner arkitekter, er det afgørende, hvilke materialer de bliver præsenteret for i løbet af deres uddannelse, og hvordan dette sker. Resultaterne af projektets workshops lover godt for at tekstiler fremover kan få en mere fremtrædende plads i arkitekters uddannelse på tegnestuer og i arkitekturen til gavn for bl.a. miljø og trivsel”, Slutter Elisabeth Heimdal Wærsted.