Foto Laura Stamer

Innovation er velfærdssamfundets livsnerve

tirsdag 27 apr 21
Synspunkt Innovation er en forudsætning for fremgang og velstand i det danske samfund. Men innovation kommer ikke af sig selv, det kræver en bevidst indsats at få den til at blomstre.

Hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence, og vi skal kunne opretholde vores høje levestandard, er innovation en absolut nødvendighed. Virksomheder må være innovative for at overleve, de er nødt til hele tiden at udvikle produkter og processer, der er bedre end de løsninger, man kan tilbyde, fx i lande med lavere lønninger.

Virksomhederne har brug for innovative medarbejdere, og derfor er det helt vitalt, at unge mennesker allerede under deres uddannelse lærer at tænke kreativt og omsætte deres viden til brugbare idéer - og ikke mindst opmuntres til at føre idéerne videre ud i det virkelige liv, enten i allerede eksisterende virksomheder eller i nye startups.

Derfor føler DTU også et særligt ansvar for at skabe og understøtte et innovativt mindset, først og fremmest hos de ingeniører, vi uddanner til det danske samfund, men selvfølgelig også hos de etablerede forskere.

I 2013 skabte DTU som det første danske universitet et miljø dedikeret til studenterinnovation, og det viste hurtigt sit enorme potentiale. De studerende strømmede til den værkstedshal, som blev ombygget til formålet. Og allerede året efter åbnede DTU Skylab i et større hus med flere laboratorier, værksteder og indbydende mødesteder.

Nøgleordene var fra starten åbenhed og brugerstyring. Der skulle være højt til loftet, både fysisk og i overført betydning, med plads til at afprøve vilde idéer, rum for ambitioner og rammer for samarbejder, både internt og med omverdenen. Mantraet har hele vejen igennem været: Skylab er brugernes hus; de skal være med til at definere indholdet og dermed skabe de bedste rammer for innovation.

Og det har vist sig at være den helt rigtige cocktail. Huset og ånden indbyder til kreativitet og samarbejde på tværs af fagligheder. De studerende har et væld af idéer, de mange laboratorie- og værkstedsfaciliteter gør det muligt at udvikle på dem, og med startup-coaching, innovationskurser, pitch-events og hackathons, hvor studerende løser udfordringer stillet af virksomheder, når en stor del af idéerne også ud over universitetets dørtærskel og frem til brugere i det omgivende samfund.

Successen var så stor, at der hurtigt blev brug for mere plads. Og i 2020 blev det takket være en generøs bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond muligt at udvide med en ny bygning, så der nu er hele 5.000 kvadratmeter at boltre sig på for innovative sjæle.

Dermed har man i endnu højere grad også kunnet invitere forskere ind i det innovative miljø. Og samarbejdet udadtil har samtidig kunnet styrkes yderligere. Blandt andet får små og mellemstore virksomheder og startups de kommende tre år tilbud om at blive en del af samarbejdsprojektet Skylab Pilots, som skal understøtte partnerskaber og accelerere den teknologiske udvikling i virksomhederne.

Som teknisk eliteuniversitet er DTU forpligtet til at fremme innovationen og motivere både studerende og forskere til at udvikle nye løsninger og teknologi, der bidrager til en bæredygtig udvikling af vores samfund. DTU Skylab har vist sig at være en fremragende fysisk ramme herfor, og som ledelse understøtter vi arbejdet yderligere ved at signalere, at det ikke bare er i orden, men simpelthen nødvendigt at bruge tid på at afprøve sine idéer og bidrage til innovationen i samfundet.