>

Adriaan Schelling

Lektor

Adriaan Schelling

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Operations management og automatisering

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.44

2750 Ballerup

Danmark

adsc@dtu.dk

0000-0002-7955-5484

Trafikplanlægning, trafiksikkerhedsanalyser, trafiksikkerhedsrevision. Geometrisk vejprojektering. Undervisning og uddannelse. Projektledelse og styring.

Sammenfatning af erfaringer Adriaan Schelling har gennem sine forskellige ansættelser hos offentlige myndigheder opnået en omfattende viden om trafiksikkerhed. Han har mere end 30 års erfaring med rådgivning af planlægnings- og projekteringsorganisationer i trafiksikkerhedsspørgsmål, både i byområder og i åbent land.   Han er lektor på Danmarks tekniske Universitet, Center for diplomingeniøruddannelsers afdeling for Byggeri og Infrastruktur, samt i Vejsektorens Efteruddannelse hvor han har deltaget i uddannelsen af samtlige trafiksikkerhedsrevisorer i Danmark. Han har også gennem årene undervist på Vejdirektoratets efteruddannelsesprogram for udenlandske ingeniører.   Indtil 2015 var Adriaan seniorrådgiver i trafiksikkerhed i Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsafdeling. Som initiativtager og projektleder har han været ansvarlig for implementeringen af trafiksikkerhedsrevision i den danske vejsektor. Han har udført trafiksikkerhedsrevisioner siden projektets start i 1992.   Adriaan Schelling var indtil 2015 formand for - og er i dag menigt medlem af - Vejregelgruppen trafiksikkerhed. Han har også været fagsekretær for Vejregelgruppen om tværprofiler i åbent land og desuden været medlem af Vejregelgruppen om udformning af veje og stier i åbent land, af Vejregelgruppen om udformning af veje og stier i byområder samt af Vejregelgruppen om vej- og broautoværn.