>

Frank Møller Aarestrup

Professor, forskningsgruppeleder

Frank Møller Aarestrup

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Henrik Dams Allé

Bygning 204 Rum 115

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

35886281

fmaa@food.dtu.dk

Frank Møller Aarestrup

0000-0002-7116-2723

Antibiotikaresistens Molekylær epidemiologi Global overvågning

Bakteriers stigende modstandsdygtighed mod den medicin, vi bruger til behandling, udgør en af tidens største medicinske udfordringer. Min forskning har primært været rettet mod sammenhænge mellem anvendelse af antibiotika til dyr og de sundhedsmæssige konsekvenser, det har for sundhed for mennesker. Forskningen er i stigende grad rettet mod globale problemstillinger med påvisning af global spredning af resistente bakterier og resistensgener i forbindelse med rejser og international handel med fødevarer. Den udførte og igangværende forskning er med til at sætte den internationale standard for påvisning, global overvågning og studier af global spredning af antibiotikaresistente bakterier og har stor indflydelse på, hvordan man anvender antibiotika og kontrollerer antibiotikaresistente bakterier verden over. Det globale fokus viser sig også i, at den videnskabelige produktion er udført i samarbejder med over 80 forskningsinstitutioner eller universiteter i over 35 forskellige lande. Forskningen har også bevirket, at DTU Fødevareinstituttet er referencecenter for både Verdenssundhedsorganisationen WHO og EU-kommissionen inden for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og fødevarer.