>

Peter Steen Mikkelsen

Professor, Head of Outreach

Peter Steen Mikkelsen

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygning 115 Rum 114

dk

45251605

psmi@dtu.dk

0000-0003-3799-0493

Afløbssystemer Rensning af regnvand LAR Oversvømmelser Vandkvalitet og miljøfremmede stoffer Usikkerhed og kommunikation Overløb fra fælleskloakker Kloakker Vand i Byer Regnvandshåndtering Styring Klimatilpasning Digital og grøn omstilling

Peter Steen Mikkelsen er professor på DTU Sustain. Forskningen fokuserer på at øge forståelsen for de teknologiske indgrebsmuligheder og forvaltningen af urbane vandsystemer med fokus på håndtering af regnvand og afløbsteknik, miljøfremmede stoffer, skybrudssikring, og betydningen af usikkerhed for modeller og beslutninger. Ofte indgår transdisciplinære samarbejder, der gør det muligt at inkludere en lang række forbundne emner som modellering og risikovurdering af dynamiske systemer; realtids monitering, forecasting og styring; risici og muligheder i forbindelse med innovation klimatilpasning af byer; og digital omstilling i vandsektoren. Peter har været gæsteforsker ved ETH/EAWAG i Zürich (1993-94) of ved Center for Water Sensitive Cities på Monash University i Melbourne (2010-11). Han har offentliggjort mere end 400 publikationer inkl. mere end 130 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter og 4 guidelines fra Ingeniørforeningen i Danmark. Han er Head of Outreach på DTU Sustain og var medarrangør af IWA’s World Water Congress & Exhibition afholdt i København i September 2022.